Archive for Srpen 2011

Historie značky Audi

V roce 1899 založil August Horch v Kolíně - Ehrenfeldu firmu A. Horch & Cie. Read the rest of this entry »

Změny v dopravní legislativě platné od 1.8.2011

 

 

Aktuální novela zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích přínáší řadu změn, které je potřeba znát. Změny se týkají dopravních přestupků, bodového systému, technických kontrol, zímních pneumatik a dalších tématických věcí.

Seznam změn, které přináší tato novela

Radary - Je konec cedulí varující před radarem. Policisté již nemusí označovat měřené úseky, avšak budou moci měřit rychlost jen na místech určených pro policii.

Nelegální závody – Pokud policista zjistí (nebo se bude domnívat), že vaše vozidlo je účastníkem nějakého nelegálního závodu. Může vám jej zabavit a nechat obotičkovat či odtáhnout až na 48 hodin.

Alkohol za volantem - NE! Ale.. do 0,3 promile je jízda bez bodu. Čeká vás „jen“ pokuta od 2500 do 20000 Kč. Od 0,3 hrozí 7 bodů a pokuta až 50000 Kč.

Chodci a chodník – Dochází k změně definice přednosti chodců na přechodu pro chodce. Nová definice říká, že jej účástník silničního provozu nesmí ohrozit, nebo omezit při přecházení po přechodu. Platí to i při zjevném odhodlání chodce po přechodu přecházet.

Konec sčítání bodů – Při spáchání více dopravních přestupků najednou (současná správní řízení) se jejich počet nesčítá, ale připisuje se body za nejpřísněji postižitelné jednání.

Body za menší překročení rychlosti – Nebudou. Žádnými body se nebude trestat překročení rychlosti v obci do 5km, mimo obec do 10km.

Reflexní vesty – Je povinné jí nosit pokud se budete nacházet mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec, v souvislosti s nouzovým stáním. Toto se netýká motocyklů a nemotorových vozidel.

Zimní gumy – Jsou povinné od 1. listopadu do konce 31. března všude na místech se sněhem, ledem a mrazem. Povinné jsou i při možném předpokladu výskytu těchto zimních výjevů.

Technické kontroly – Policisté mohou řidiči přikázat, aby zajel ke stanici technické kontroly. Pokud se na vozidle najde závada platí technickou kontrolu sám ridič. Technická kontrola může být vzdálena až 4 kilometry od místa vyžádání.

Cyklisti a přejezdy – Novinka. Cyklisti mají své vlastní přechody podobající se přechodu pro chodce. Nesmí se na něm předjíždět a ani stát do vzdálenosti 5 metrů. Na křižovatkách s tímto přejezdem vzniknou semafory.

 

Vybodovaní řidiči – Musí před vrácením řidičáku projít psychologickým vyšetřením. Test má stát několik tisíc a platí si ho sám řidič. Vyšetření bude obsahovat pohovor s psychologem, dotazník, test osobnosti a výkonný test.

Jízda bez odpočinku – Zákon zmírňuje postih za překročení odpočinkového času u profesionálních řidičů. Body se nyní získávají až při překročení 20% doby řízení a bezpečnostní přestávky o 33%.

Automatická převodovka v autoškole – Řidičák, který je založený na školení s autem, které má automatickou převodovku vám umožní řidit vozidla pouze s automatickou převodovkou.

Evropská karta pro postižené - Mentálně postižení účastníci nebo osoby s těžkým pohybovým omezením dostanou EU kartu, kterou budou moci využívat po celé EU. Doklad bude na jméno.

Aktualizace řidičských průkazů - Dochází ke zkrácení lhůty pro výměnu starých ridičských průkazů. Řidičské průkazy z roku 2001 nebo 2002 musí být vyměněny do konce roku 2012. Řidičské průkazy z roku 2003 až 30.4.2004 do konce roku 2013.

 

 

Zákaz předjíždění i na přejezdech pro cyklisty

 

 

Změny zákona 361/2000Sb., které se týkají cyklistů (platné od 1. srpna 2011)

Zákaz předjíždění a parkování i na přejezdech pro cyklisty

V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Od 1.

srpna tato povinnost platí i pro přejezdy pro cyklisty (§ 17 odst. 5 písm. d). Řidiči také nebudou smět

na těchto přejezdech zastavit a stát, ani před nimi ve vzdálenosti kratší než 5 metrů (§ 27 odst. 1

písm. c) (stejné jako u přechodů pro chodce).

 

Vedle žlutého chodce i žlutý cyklista

Všichni znají signál pro řidiče v podobě žlutého světla ve tvaru chodce,  který upozorňuje na skutečnost, že při odbočení křižují

směr chůze přecházejících chodců. Nově přibude i signál žlutého

světla ve tvaru cyklisty (resp. jízdního kola), případně i v kombinaci společně se symbolem chodce,

upozorňující řidiče na skutečnost, že při odbočení křižují směr jízdy přejíždějících cyklistů.

(§ 70 odst. 2 písmeno f)