Archive for Září 2013

Malý slovníček pro řidiče

 

Malý slovníček na cesty

Stále častěji cestujeme po zemích našich sousedů i po vzdálenějších evropských státech. A tak se velice často můžeme setkat s tabulkami doplňujícími dopravní značení v jazyce, který je pro nás při nejmenším málo srozumitelný. I když v souladu s mezinárodními úmluvami Organizace spojených národů o dopravních značkách a signálech se ve většině států používají na dopravním značení nebo dopravním zařízení piktogramy, občas jsou „podtabulky“ s textem v místním jazyce. Abyste se při vaší případné další cestě lépe orientovali, podívejte se na překlad některých vybraných textů.

 

Dánsko

Fare Nebezpečí
Farling sving Nezpevněná krajnice
Indkorsel forbundt Zákaz vjezdu
Omkorsel Objížďka
Parkering forbundt Zákaz parkování
Vejen en spaerret Silnice uzavřena

Finsko

Aluerajoitus Místní omezení rychlosti
Kunnossapitotyu Práce na silnici
Aja hasti Zpomalte
Lossi-Farja Trajekt

Spolková republika Německo, Švýcarsko, Rakousko

Spurrinnen Hrboly
Unfall Nehoda
Einbahn Jednosměrný provoz
Ausgenomenn, Ausg. Vyjma, s výjimkou
Ende Konec
Ausfahrt Výjezd

Francie, Lucembursko, Švýcarsko, Belgie

Allumez vous lanternes Rozsviťte světla
Attention travaux Práce na silnici
Chaussee deformee Nerovnosti vozovky
Rappel Opakování (dopravní značky)
Chemin privé Soukromá komunikace
Route barree Silnice uzavřena
Toutes directions Všechny směry
Cedez le passage Dejte přednost
Exepté S výjimkou, mimo
Cycles et cyclomoteurs exceptés S výjimkou, mimo, jízdních kol a mopedů
Autres directions Ostatní směry
Chargement, dechargement Nakládka, vykládka
Ferme au trafic Uzavřeno (pro provoz)
Fin Konec
Limite générale Obecný limit
Priorité aux piétons Přednost chodců
Vignette obligatoire Nálepka (dálniční známka) povinná
P+R libre Parkování (Park and Ride) zdarma
Péage Poplatek, mýtné
Sortie Výjezd

Itálie

Lavori in corso Práce na silnici
Strada chiusa Silnice uzavřena
Rallentare Zpomalte
Senso vietata Zákaz vjezdu
Sosta vietata Zákaz parkování
Uscita Výjezd
Tute le direzioni Ostatní směry

Nizozemí

Langzam rijden Jeďte pomalu
Rechtsaft toegeslaan Odbočení vpravo dovoleno
Wegomlegging Objížďka
Werk in uitvoering Práce na silnici

Norsko

All stans forbund Zákaz zastavení
Enveiskjoring Jednosměrný provoz
Ikke mote Průjezd zakázán
Kjor sakte Jeďte pomalu
Omkjoring Objížďka
Veiarbeide Práce na silnici

Španělsko

Ceda el paso Dejte přednost
Todas direcciones Ostatní směry
Despacio Zpomalte
Obras Práce na silnici
Desvío Objížďka
Carratera cerrada Silnice uzavřena
Prohibido el paso Zákaz vjezdu
Salida Výjezd

Turecko

Park yapilmaz Zákaz parkování
Yavas Zpomalte
Tamirat Práce na silnici
Dur Stůj
Dikkat Pozor

Velká Británie, Irská republika

Slow Down Zpomalte
Give Way Dejte přednost
No Entry Zákaz vjezdu
No Parking Zákaz stání
Parking Prohibited Parkování zakázáno
Exit Výjezd
Drive on the Left, Keep to the Left, Keep Left Jeďte po levé straně
One-way Street Jednosměrná ulice
Dangerous Bend Ńezpevněná krajnice
Diversion Objížďka
Roadworks Práce na silnici
Toll Poplatek, mýtné
Ferry Trajekt
Delivery Vehicles Vozidla pro zásobování
Exept S výjimkou, mimo
Look Right Podívejte se vpravo
Look Left Podívejte se vlevo
Road Hump, Hump Příčný práh
Road Hump Ahead Příčný práh před Vámi
Slippery Road Kluzká vozovka, nebezpečí smyku