Archive for Říjen 2015

Prodej auta a jeho odhlášení

Nejprve je třeba uvést, že povinnost odhlásit vozidlo při jeho prodeji je povinností prodávajícího. Ten k tomu potřebuje standardní doklady (tj. technický průkaz, osvědčení o registraci a doklad o pojištění). Příslušný registr vyznačí do technického průkazu odhlášku na nového majitele, kterého prodávající ve formuláři uvede a tím je pro prodávajícího celá věc vyřešená.

Takto jednoduché situace ale nenastávají vždy, neboť řada prodávajících prostě odevzdá s autem kupujícímu doklady a pak je překvapena, že k odhlášení nedošlo. V této souvislosti je nutno si uvědomit, že kupující nemůže sám (i kdyby chtěl) provést odhlášení na sebe, neboť to je právní úkon prodávajícího. Prodávající to může vyřešit tím, že dá kupujícímu plnou moc na provedení odhlášení, k tomu ale musí dát i všechny doklady, čímž ztrácí kontrolu nad tím, jestli kupující přihlášení skutečně provede.

Pokud si proto prodávající chce být 100%ně jistý, že k odhlášení dojde, měl by odhlášení provést po podpisu kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny sám a žádná překvapení se nekonají. Pokud to neudělá a prostě odevzdá doklady kupujícímu, může se stát, že ten auto neodhlásí vůbec a vozidlo bude i nadále registrováno na prodávajícího.

V této souvislosti je nutno uvést, že to není samo o sobě žádný větší problém. Údaje v registru vozidel jsou pouze evidenční a nejsou s nimi spojeny žádné věcně-právní důsledky. Kdo je tedy vlastníkem vozidla, určuje smlouva a její podmínky a nikoli zápis v registru vozidel nebo technickém průkazu. Pro původního vlastníka tedy z takového zápisu neplynou konkrétní povinnosti např. v podobě povinnosti mít sjednáno povinné ručení nebo odpovědnost za to, co se děje s vozidlem apod., v danou chvíli totiž po prodeji už není ani vlastníkem nebo provozovatelem vozidla. Co však dělat, když prodávající doklady odevzdá a kupující s ním dál nekomunikuje a prodávající by rád přepis dotáhnul do konce?

Nejlepší je zastavit se na registru vozidel a nechat si vystavit duplikáty dokladů, na základě kterých pak odhlášení prodávající provede a tyto doklady postoupit kupujícímu. Tím dojde ke změně v registru vozidel a původní vlastník již nebude obesílán pojišťovnami, policií nebo obecními úřady ohledně přestupků s vozidlem, povinného ručení apod. Samozřejmě je při prodeji auta nutno dbát na to, aby prodávající oznámil pojišťovně, že auto prodal (pošle kopii kupní smlouvy) a povinné ručení zanikne k doručení takového oznámení. Pokud to prodávající neudělá, je jedno, že auto prodal, pořád musí platit povinné ručení.

Závěrem je třeba ohledně přepisu říci, že doba na změnu údajů v registru je 10 pracovních dní od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. S nedodržením této lhůty jsou sice spojeny i sankce, ale není přiliš pravděpodobné, že by byly uplatněny