Legislativa

Kdo odpovídá za provoz vozidla

 

Kdo odpovídá za provoz vozidla

bez povinného ručení?

 

Vozidlo zapsané v Registru vozidel musí být celou dobu pojištěno povinným ručením. Současně provozovatel (resp. řidič) vozidla nesmí vozidlo provozovat na pozemní komunikaci, není-li povinné ručení sjednáno. Povinnosti sjednat povinné ručení se vlastník (spolu s provozovatelem) nezprostí a společně odpovídají za příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Odpovědnost vlastníka vozidla za provoz vozidla bez povinného ručení, je-li vlastník odlišný od provozovatele (potažmo řidiče), však ani nenastane, a to i díky rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 187/2020 ze dne 20.10.2021. Nově správní orgány budou za provoz vozidla bez povinného ručení správně pokutovat toliko provozovatele (potažmo řidiče), nikoli vlastníka. Tedy, nebudou-li správní orgány dále chtít postupovat nezákonně a nově i v rozporu se soudní judikaturou.

 

Kdo odpovídá za provoz vozidla bez povinného ručení?

Kdo odpovídá za provoz vozidla bez povinného ručení? Read the rest of this entry »

CO JE NOVÉHO? Vyřazení z provozu II.

 

50 000 Kč za lenost

Původní návrh novely zákona počítal s dočasným vyřazením vozidla na maximální dobu dvanácti měsíců, dlouhodobým vyřazením vozidla na maximální dobu pěti let a s trvalým vyřazením po ekologické likvidaci nebo zániku. Dodnes platná úprava totiž hovoří o vyřazení vozidla z provozu na dobu maximálně dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Prodloužit to lze o šest měsíců. Jenže kdo se rozhodnul dělat mrtvého brouka, nedostal žádnou sankci. Jak jsme zmínili, to se teď změní. Pro stávající uloženky nad 18 měsíců to znamená zánik, pro ty nové pokutu do 50 000 Kč.

A proč najednou změna terminologie, která podle našich zjištění mate i úředníky? „Kategorie vyřazení vozidla z provozu vznikla z důvodu zjednodušení procesu,“ vysvětluje Martin Novák z ministerstva dopravy. Pro trvalé vyřazení vozidla se nově používá pojem zánik vozidla. Bude ho moci zapsat dopravní odbor na základě oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, kteří odevzdali vozidlo k sešrotování. Rok 2015 každopádně bude rokem velkých změn pro řadu sběratelů, veteránistů nebo nepořádných majitelů, kteří se neobtěžovali svá vozidla dohlásit nebo pojistit.

CO JE NOVÉHO?     Vyřazení z provozu

 • Nahrazuje předchozí pojem „dočasné vyřazení vozidla“ alias depozit.
 • Po jednom roce musí vlastník oznámit úřadu umístění a využití vozidla (pro stávající vozidla v depozitu platí 18 měsíců). Pokud tak neučiní, vozidlo v registru zanikne. Za nesplnění u nového vyřazení hrozí sankce 50 000 Kč.
 • O vyřazení může požádat vlastník, nebo to vykoná sám obecní úřad, pokud skončilo povinné ručení a do 14 dnů nebyla uzavřena nová pojistná smlouva.
 • Předkládá se velký i malý technický průkaz a odevzdávají se tabulky.
 • Vlastník musí zajistit, aby po dobu vyřazení vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu. Vzhledem k odhlášení pojištění nesmí stát ani na veřejně přístupné komunikaci.
 • Po dobu vyřazení nesmí z vozidla zmizet výrobní čísla karoserie či motoru.
 • Před návratem na silnice musí vlastník doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu.
 • Sem spadnou odcizená vozidla.
 • Zánik vozidla
 • Nahrazuje pojem „trvalé vyřazení vozidla“.
 • Nikdy už pak nelze vozidlo znovu přihlásit.
 • Podmínkou je ekologická likvidace nebo úplné zničení, kde není co sešrotovat. Rozebrání se sem nepočítá.
 • Vozidlo po 1. 1. 2015 zanikne i po vyřazení z provozu v délce v kuse větší než 18 měsíců bez nahlášení místa a způsobu jeho užívání

Vrak je dojná kráva

Poslední loňská novela zákona řešící trvalé odhlášení vozidla přiměla řadu majitelů konečně jednat. „Největší zájem občanů jsme mohli zaregistrovat loni na podzim, když vešla v platnost nová vyhláška o nemožnosti vyřadit vozidlo z registru na čestné prohlášení majitele,“ potvrzuje Pavel Hampl, vedoucí likvidace vozidel společnosti CZ-Eko, která každoročně zpracuje na dva tisíce starých vraků. Podobnou vlnu lze očekávat i po Novém roce. Ekologická likvidace štědře podporovaná státem a EU je každopádně dobrým byznysem. Asi proto je u nás šrotovišť několikanásobně víc než v jiných zemích Unie. Firmy totiž za likvidaci vozidel inkasují. Nejen za staré železo, ale ještě pětistovku od ministerstva životního prostředí (územně správní celky dokonce 2500 Kč). Musejí sice splnit řadu podmínek, například hmotnost vraku musí dosahovat minimálně 60 % hmotnosti vozidla podle technického průkazu, ale podle zainteresovaných na tom není nic složitého.

Ministerstvo životního prostředí si proto přednedávnem prosadilo novinku – pořídit fotodokumentaci vozidla při jeho převzetí. Má obsahovat VIN kód karoserie, čelní, oba boční a zadní pohledy a stav vybavení kabiny i úložného prostoru. Dále musí být průkazné, že se vozidlo v době pořizování fotodokumentace nacházelo v provozovně zpracovatele. Nepochybujeme o tom, že se i tak bude podvádět. A to přesto, že když výše zmíněné chybí, šrotoviště nedostane dotaci (také pokud chybějí náplně, plasty, baterie, sedačky a podobně). Šrotoviště ale i v takových případech převezmou od majitelů nekompletní autovraky, jenže za to od nich chtějí zaplatit. Vytrácí se tím motivace majitelů, aby svá dosluhující vozidla svépomocí nerozebírali a neohrožovali tím životní prostředí. „Zpracovatel je oprávněn požadovat po majiteli poplatek za nekompletnost odevzdávaného autovraku, ale ve skutečnosti tomu tak kvůli konkurenci není,“ krčí rameny Hampl nad praktikami řady provozovatelů.

CO MÁM DĚLAT?

1. Ideální situace  „Před rokem jsem nutně potřeboval auto. Koupil jsem tedy za pět tisíc favorit s platnou technickou prohlídkou. Ta nyní skončila a vozidlo již další rozhodně neprojde. Nemá smysl investovat do oprav a k dalšímu využití se již nehodí skoro nic. Plánuji ho tedy zrušit. Co mám dělat?“ (Václav Žemlička, Plzeň)

Doslova ukázkový případ, jak správně postupovat. Stačí vyhledat ve svém okolí oprávněného zpracovatele autovraků, který je schopen vystavit doklad o likvidaci vozidla. Jejich seznam dokonce podle krajů lze najít na autovraky.mzp.cz. Pozor na vrakoviště, kde vozidlo převezmou, ale doklad nevydají! Zbývá jen vrak na šrotoviště dopravit, případně využít jeho služeb. Na úřad pak přijdete s doklady, u firemních vozidel s živnostenským oprávněním nebo výpisem z rejstříku. Dále s technickým průkazem vozidla a zmíněným dokladem o ekologické likvidaci. Malý techničák a tabulky registračních značek si na úřadě nechají. Pak už jen stačí odhlásit povinné ručení a máte po starostech.

2. Majitel už nežije

„Před lety jsem koupil starou jawu a přepis tehdy neřešil. Původní majitel už ani nežije, motorka na mě dodnes není přepsaná. Jawa leží roky ve stodole, nejezdí se na ní. Chtěl bych si ji nechat a jednou třeba renovovat, ale nehodlám kvůli tomu absolvovat hledání dědiců a složité dohlašování. Co s tím?“ (Pavel Hanák, Znojmo)

Dokud je motorka napsána na původního majitele, nemá její současný vlastník ani možnost cokoliv v registru vozidel měnit. Jedinou šancí je tak dohledat dědice a převod vozidla s nimi vyřešit. Pokud se s vozidlem nejezdilo po 1. květnu 2004 – odkdy platí povinnost předkládat doklad o ekologické likvidaci –, stačí provozovateli zajít na úřad a oznámit, jak vozidlo zaniklo. Pozor, nesmělo na něj ale být uzavřeno od té doby povinné ručení nebo nesmělo absolvovat STK. I tyto případy řeší lednová novela. Pokud jsou značky deponovány po dobu delší než 18 měsíců, jednoduše vozidlo v registru zanikne, a vám fyzicky přesto zůstane.

3. Škodovku ukradli, ale…

„Před třemi roky mi na parkovišti u domu v Plzni byla odcizena Škoda 120 L. Sice stařičká, ale stále ještě věrně sloužila. Věc byla oznámena policii ČR, mám potvrzení o přijatém oznámení a následně usnesení o odložení trestní věci – pachatel neznámý, auto nebylo nalezeno. Následně jsem zrušil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a na registru vozidel se pokusil vozidlo odhlásit. Zde mi ale sdělili, že vozidlo mohu odhlásit pouze na základě potvrzení o ekologické likvidaci, které pochopitelně nemám. Uběhly roky, auto nalezeno nebylo, i učinil jsem na registru vozidel nový dotaz ohledně odhlášení – se stejným výsledkem, bez potvrzení o ekologické likvidaci to nejde! Situace se mi zdá být naprosto absurdní.“ (Petr Krahulec, Klatovy)

Jakkoli se to může zdát zvláštní, není v tomto případě možno vozidlo odhlásit. A má to svou logiku. „Odcizení vozidla nezakládá důvod k trvalému vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Při případném nálezu vozidla je ho možné opět uvést do provozu. V případě, že by došlo k trvalému vyřazení vozidla, nebylo by možné opět provozovat, jelikož trvalým vyřazením ztrácí technickou způsobilost a jedná se o nevratný úkon,“ říká Václav Kotrch z Magistrátu hlavního města Prahy. K tomu dodává, že podle § 12 zákona č. 168/1999 ve znění pozdějších předpisů zaniká pojištění odpovědnosti z důvodu odcizení vozidla. Pokud nelze dobu odcizení přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla.

4. Obytňák zůstal v cizině

„Při dovolené na Mallorce mi tamní nenechavci nejen vykradli obytné auto, ale vybili si na něm i vztek. Z vozu zbyly jen plechy a plast, všechna okna rozbitá. Za malý peníz jsem byl rád, že jsem se jej zbavil. To ale nebyl konec potíží. Další nastaly až doma, když jsem šel neexistující vozidlo odhlásit. Úřad potřeboval doklad o ekologické likvidaci, který jsem samozřejmě neměl. Nepomohla pravda, že mi jej zničili v zahraničí, a tak jsem jej tam prodal. Čestné prohlášení nikoho nezajímalo. Nedokázal jsem úředníky přesvědčit, až mi nějaká dobrá duše poradila, že musím lhát. Na zahradě se mi tak „objevila“ prolézačka a domeček pro děti. Auto změnilo způsob užívání. Tohle úředníkovi stačilo, vrak už vidět nechtěl. Celá anabáze, na níž jsem ztratil několik dní, pro mě skončila. Jak jsem ale následně zjistil, měl jsem obrovské štěstí. Všichni známí, kteří chtěli podobný kousek udělat na svém úřadě, se totiž se zlou potázali. Nejenže po nich úředník za přepážkou požadoval fotografi i, kde je vidět jiné používání vozidla, ale také písemné vyjádření ekologů. Nakonec se o tom chtěl ještě osobně přesvědčit. Můj recept je tak neopakovatelný.“ (Čtenář ze středních Čech)

Tento kdysi velmi oblíbený způsob už dnes není možný. K prvnímu listopadu 2013 úřady neakceptují argument jiného využití. Od ledna by se na to ale daly aplikovat podmínky úplného zničení vozidla, které nově umožňují vyřadit ho na základě „zániku“.

Jaký je ze strany občanů zájem o ekologickou likvidaci vozidla?

 1. Týdně vykonáme ekologickou likvidaci asi deseti až dvaceti automobilů. Záleží na dni. Ke konci měsíce je autovraků více.
 2. Musíte zájemce o ekologickou likvidaci odmítat, například když chybí katalyzátor?
 3. Chybějící katalyzátor není důvodem k nepřevzetí vozidla.
 4. Hradí se něco za likvidaci vozidla?

Platíme asi patnáct set korun za tunu. V případě chybějících částí, například katalyzátoru, pak neplatíme nic.

Jak mohu požádat o likvidaci vozidla?   Stačí s automobilem přijet. Není nutno se objednávat.

Čtenáři se na nás obracejí s dotazy, že již vozidlo nemají, a na úřadě jim ho nechtějí likvidovat. Vystavíte jim v takových případech doklad? Ne. K vystavení dokladu je nutno odevzdat alespoň karoserii nebo rám s označením identifikačního čísla a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.

 

 

CO JE NOVÉHO? Vyřazení auta z provozu

 

Kdo chtěl v posledních deseti letech vymazat vozidlo z úředního registru, ocitl se v zajetí paragrafů. Mnozí to řešili uložením do depozitu na „neurčito“. Rok 2015 to znemožní.

Pokud máte na úřadě dlouhodobě odloženy registrační značky od vozidla, které chcete jednou ještě zprovoznit, doporučujeme rychle jednat. Od 1. ledna 2015 totiž vstoupí v platnost novela zákona O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která takto zapomenutá auta či motorky zruší navždy. Nikdy už je pak nepůjde legální cestou zase přihlásit!

Jednodušší proces

Součástí obsáhlé novely zákona č. 56/2001 Sb. jsou i registrační značky na přání či větší dohled nad STK. Jenže platnost těchto novinek byla před dvěma týdny posunuta až na leden 2016.

Zůstává ale to nejdůležitější – mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení a přibylo slovíčko „zánik“. Spolu s tím se budou dít věci: vozidla uložená v depozitu ke dni 1. 1. 2015 budou prohlášena za „vyřazená z provozu“. Cílem je odplevelit registr, kde figurují podle odhadů desetitisíce neexistujících vozidel. Pokud už tam totiž leží delší dobu než 18 měsíců (dosud šlo depozit využít jen na dvanáct měsíců plus prodloužit o šest), budou úplně vyřazena coby zaniklá! Pozor na to, podle přechodného ustanovení mají majitelé čas do konce roku 2015, aby oznámili místo a účel využití vozidla. Pak už to nelze zvrátit.

Týká se to i vlastníků vozidel v polopřevodu, kteří musí přepis dokončit do 31. 6. 2015. Podle stávající legislativy prodávající své vozidlo odhlásí a kupující ho na sebe do 10 dnů musí přihlásit. Jenže za nesplnění není sankce, a tak se ve fázi tohoto „polopřevodu“ nacházejí tisíce „nedohlášených“ aut. Novela zavádí přepis v jednom dni na jednom pracovišti. A pokud nebudou stávající nedohlášená vozidla včas přepsána na nového majitele, budou zrušena. Křičí autobazary, kterým to znemožní vykupovat auta a nedohlašovat je.

A ještě jedna novinka: v případě zániku povinného ručení máte 14 dnů na uzavření nového. Jinak vám úřad vozidlo vyřadí. Započítává se do toho i doba před platností novely, takže hned zkraje ledna 2015 dostane možná řada majitelů výzvu k odevzdání značek na úřad. A když neuposlechnou, dostanou pokutu do 50 000 Kč. Stejná teď bude mimochodem hrozit i za nenahlášení změny na úřadě – třeba přelakování vozidla.

Jednorázová vlna výmazu

Novinka na druhou stranu představuje řešení pro všechny, kteří se snaží již delší dobu vyřadit neexistující auto či motorku. Až do roku 2004 totiž jednoduše stačilo odevzdat registrační značky plus malý techničák a vozidlo odhlásit, zatímco zůstalo doma na náhradní díly. Posledních deset let to ale nešlo bez dokladu o ekologické likvidaci. Jakmile jste si chtěli vozidlo ponechat a zrušit ho v registru, nebylo to legálně možně. Tedy až do loňského roku existovala jedna finta: odpřísáhnout, že vozidlo plní jiný účel, třeba jako včelín nebo prolézačka. Jenže ani to už nejde. Proč to tedy tak dlouho nešlo, a najednou jde? „Současný stav plně implementuje evropskou směrnici o vozidlech s ukončenou životností, podle níž je vozidlo možné vyřadit pouze na základě potvrzení o převzetí do zařízení na ekologické zpracování autovraků. Tato varianta však neřeší některé životní situace. Proto ministerstvo dopravy navrhlo úpravu tak, aby bylo možné vozidlo vyřadit z provozu a ponechat si ho pro vlastní účely pro provoz mimo komunikace,“ dostalo se nám na vysvětlenou z ministerstva životního prostředí, které je garantem likvidace vysloužilých autovraků. Jenže současně tento resort hlásí, že od počátku nesouhlasil s některými partiemi novinky. Například s použitím pojmu „zničení“ vozidla, díky němuž je možné jej odhlásit i bez dosud nutného dokladu o likvidaci. „Zničení není v podmínkách České republiky možné a právě v případě havárie nebo živelné pohromy je nutné předat automobil, respektive jeho torzo, k ekologickému zpracování,“ vysvětluje Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. Dále resortu vadí, že v případě vyřazení z provozu delšího než 12 měsíců v kuse bude stačit „jen“ každý rok prokázat místo a účel jeho využití (úředníci mohou jít na kontrolu!). „V některých případech má toto opatření své opodstatnění pro sběratelství, použití automobilu k zemědělství na soukromém pozemku, pro úpravu sportovišť a jiné. Ovšem obáváme se, aby nedocházelo ke zneužívání institutu a poškozování životního prostředí,“ končí Pospíšilová.

Vozidlo bez pojištění odpovědnosti – pokuta

 

Tento č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

 • a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),
 • b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel činí:

 • Druh vozidla Denní sazba v Kč
  1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20
  2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30
  3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 cm3 50
  4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 cm3 70
  5. autobus 160
  6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg 130
  7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmot­ností nad 10 000 kg 300
  8. speciální vozidlo 80
  9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg 30
  10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
  11. ostatní vozidla 60

 

Změny v pravidlech silničního provozu 2013

 

Dnem 19. ledna 2013 nabývá účinnosti velká novela zákona o silničním provozu, která je obsažená v zákoně č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny navazují zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech, v platném znění. Kromě toho se novelou od 19. ledna 2013 zavádí též tzv. „objektivní odpovědnost provozovatele vozidla“, která by měla zabránit zneužívání institutu tzv. osoby blízké a tím přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva a nepřímo i k vyšší bezpečnosti silničního provozu vytvořením vyššího tlaku na umravnění neukázněných řidičů.

A)  Rozsah řidičského oprávnění

Od 19. ledna 2013 jsou řidičská oprávnění zákonem o silničním provozu v jeho § 8Oa vymezena dle přehledu na tomto odkazu (změny se budou týkat pouze nově udělovaných řidičských oprávnění).

Hlavní změny oproti stávající právní úpravě, pokud jde o řidičská oprávnění a jejich rozsah, lze shrnout následovně:

 • Skupina AM bude nově platit v celé Evropské unii (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013).
 • Nově zaváděná skupina A2 reaguje na tzv. princip postupného přístupu k řidičským oprávněním na motocykly a umožní odstupňování požadavků na věk a zkušenosti držitelů řidičského oprávnění pro motocykly.
 • Skupiny B a B+E se mění, pokud jde o rozsah oprávnění k řízení jízdních souprav, a to následovně:se skupinou B (v základním rozsahu) udělenou po 19. lednu 2013 bude možné řídit pouze soupravy s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg a celková hmotnost jízdní soupravy nebude smět překročit 3,5 tuny;
 • zavádí se možnost rozšíření řidičského oprávnění skupiny B uděleného po 18. lednu 2013, a to tzv. doplňovací zkouškou z praktické jízdy, díky které bude s oprávněním skupiny B (v rozšířeném rozsahu) možné řídit s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg i jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost překročí 3,5 tuny; rozšířený rozsah řidičského oprávnění se v řidičském průkazu vyznačí u skupiny B pomocí harmonizovaného kódu „96“;
 • pro řízení soupravy s přípojným vozidel o celkové hmotnosti nad 750 kg již nebude za žádných okolností postačovat řidičské oprávnění skupiny B udělené po 18. lednu 2013, nýbrž bude nutné řidičské oprávnění skupiny B+E;
 • pokud by však měla celková hmotnost přípojného vozidla překročit 3,5 tuny, nebude již stačit ani řidičské oprávnění skupiny B+E udělené po 18. lednu 2013, nýbrž již bude nutné alespoň řidičské oprávnění skupiny C1+E (ačkoli samotné tažné vozidlo bude stále spadat do skupiny B).
 • S řidičským oprávněním skupiny B bude nově možné kromě mopedů řídit i motocykly zařazené do skupiny A1, pokud budou vybaveny automatickou převodovkou (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013); tato rovnocennost se však týká pouze území České republiky a nelze ji využít v zahraničí, a to ani v rámci jiných členských států Evropské unie.
 • Již nebude možné řídit traktory s řidičským oprávněním skupiny C či C+E uděleným po 18. lednu 2013; k řízení traktorů bude v takovém případě nutné mít řidičské oprávnění pro skupinu T, které však platí pouze na území České republiky.

Pro stávající držitele řidičského oprávnění, které bylo uděleno ještě před účinností novely, je podstatné, že jeho rozsah se v žádném případě nezužuje, novelou se však může rozšířit. Podle přechodného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 297/2011 Sb. totiž platí, že řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

 

B)  Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Od 19. ledna 2013 se v zákoně o silničním provozu (§ 125f až 125h zavádí tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, kterou má dojít ke znemožnění častých výmluv na tzv. osobu blízkou při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Nově bude platit, že v případě, kdy se nepodaří zjistit totožnost řidiče, který se s vozidlem dopustil přestupku, pokutu místo něj zaplatí provozovatel daného vozidla. Podobná úprava funguje v celé řadě jiných států, například ve Francii či Nizozemí a od poloviny loňského roku také na Slovensku. Zkušenosti ukazují, že z dlouhodobého hlediska tato úprava výrazně přispívá ke snížení počtu dopravních přestupků, a co je mnohem podstatnější, i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla se týká pouze případů, kdy budou současně splněny tyto podmínky:

 1. bude zjištěno porušení pravidel provozu vykazující znaky přestupku,
 2. nepůjde o dopravní nehodu,
 3. porušení pravidel provozu bylo zjištěno automatizovaným systémem bez obsluhy (např. automatizovaným radarem), nebo k němu došlo nedovoleným zastavením nebo stáním (tj. špatným parkováním), a
 4. totožnost řidiče vozidla není známa.

Provozovateli vozidla se uloží pokuta ve výši, která odpovídá pokutě za daný přestupek, jehož se řidič s vozidlem dopustil, přičemž nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč. Provozovateli vozidla však nebude možné ani uložit zákaz činnosti, ani mu zaznamenat body v bodovém hodnocení. V zájmu snížení administrativní zátěže zavádí novela možnost rychlé vyřešení věci s provozovatelem vozidla méně formalizovanou výzvou k uhrazení tzv. „určené částky“, kterou stanoví příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Uhrazení „určené částky“ může být pro provozovatele vozidla výhodné tím, že tato „určená částka“ bude nižší než pokuta, která by byla provozovateli uložena po provedeném správním řízení v případě, že by na dobrovolné uhrazení určené částky nepřistoupil, a navíc se tím provozovatel vozidla vyhne povinnosti hradit náklady správního řízení.

Provozovatel se bude moci na řidiči, v důsledku jehož přestupku musel pokutu zaplatit, hojit soukromoprávní cestou.

 

Likvidace autovraků se vám vyplatí

 

 

Likvidace autovraků se vám vyplatí

Každý majitel automobilu má ze zákona povinnost ekologicky zlikvidovat své vozidlo, které hodlá vyřadit z evidence motorových vozidel. Málokdo však ví, že tato likvidace může vynést nemalý finanční obnos. Existují totiž firmy, které se likvidací starých vozidel zabývají a majiteli vraku nabídnou zajímavý finanční obnos. Vozidlo si navíc zdarma odvezou a vystaví psvědčení o ekologické likvidaci vozu.

Kdo likvidaci autovraků nabízí?

Firem a společností, které se specializují na odvoz a ekologickou likvidaci autovraků je poměrně mnoho. Najít je můžete na internetu nebo ve svém okolí. Jak si domluvit samotnou likvidaci? Stač vzít telefon, zavolat anebo poslat e-mail. O vše ostatní se již firma postará. Za likvidaci autovraku můžete jako majitel obdržet finanční obnos ve výši 500 – 1000 Kč. A to je částka, kterou na ulici jen tak nenajdete.

Pozor na podvodníky

Stále přibývá lidí, kteří využili služeb nové nebo neprověřené společnosti a následně neviděli ani svůj automobil, ani peníze a hlavně osvědčení o ekologické likvidaci vozu. Proto je nutno vždy se dopředu informovat o dané společnosti, případně si sehnat reference nebo nahlédnout do obchodního rejstříku a dle IČ zjistit, zda má firma náležité oprávnění k ekologické likvidaci autovraků. V opačném případě můžete na tuto skutečnost upozornit a obrátit se na společnost jinou.

Rozhodnete se své staré auto rozebrat na autodíly? Riskujete!

V případě, že se chcete zbavit svého ojetého automobilu jinou cestu než ekologickou likvidací, zpozorněte. Pokud máte v plánu jej rozebrat na součástky a ty následně prodat, může se vám toto jednání mnohonásobně prodražit. Při takovém rozprodávání samozřejmě nebudete vlastnit žádné osvědčení o ekologické likvidaci, proto jej ani nemůžete doložit na potřebná místa. Za toto jednání vám může hrozit až několikatisícová pokuta.

Musím platit ekologický poplatek?

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která stanovuje mimo jiné také ekologický poplatek (chcete-li ekonomickou daň). Tu musí ze zákona odvést každý, kdo registruje svůj automobil vyrobený do roku 1999. Poplatek se určuje dle emisních limitů (EURO), přičemž jeho sazba se pohybuje od 3 000 – 10 000 Kč. Kdo všechno musí ekologický poplatek platit? To se dozvíte na následujících řádcích.

Kdo musí platit ekologický poplatek?

Ekologický poplatek se vztahuje na všechna osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tun, která jsou vyrobená před rokem 1999. O výši poplatku však rozhoduje norma emisních limitů (EURO). Tuto informaci naleznete ve vašem technickém průkazu. Pokud zde uvidíte označení EURO 1, činí poplatek 5000 Kč, pokud se vaše auto nachází v emisní skupině EURO 2, zaplatíte 3000 Kč a skupiny třetí se poplatek nedotkne vůbec. Pokud se však váš osobní automobil nenachází ani ve skupině EURO 1, připravte si celých 10 000 Kč.

Kdo může poplatek uhradit?

Samotný ekologický poplatek nemusí zaplatit pouze vlastník vozidla. Může to být kterákoliv osoba, která přijde automobil zaregistrovat. Pokud však nejste prvním majitelem vozidla a můžete doložit doklad o zaplacení tohoto poplatku, ekologická daň se na vás již nevztahuje. Od ekologického poplatku jsou také osvobozeny oficiální veteráni nebo sportovní speciály.

Proč se ekologický poplatek vybírá?

Především proto, že nároky na snížení emisních limitů nebyly před rokem 1999 takto vysoké. Tato vozidla tedy znečišťují a zatěžují životní prostředí nesrovnatelně více, než současně vyráběné automobily. Ekologický poplatek je odváděn do Státního fondu životního prostředí, který je možno žádat o nejrůznější dotace nebo příspěvky na solární panely, tepelná čerpadla atd. Máte tak šanci, že se vám odvedené finanční prostředky mnohonásobně vrátí.

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 383/2008 Sb. o odpadech, která ukládá povinnost registrace vozidla vyrobeného před rokem 1999, která bude spojená s poplatkem ve výši 3 000 – 10 000 Kč. O výši poplatku rozhoduje především úroveň normy tzv. EURO. 3. stupně se ekologická daň nedotkne vůbec. Výše poplatku u emisního označení EURO 2 činí 5 000 a pro vozidla s označením EURO 1 5 000 Kč. Pokud emise vozidla nesplňují ani normu EURO 1, je majitel povinen uhradit poplatek ve výši 10 000 Kč.

Kdo musí ekologickou daň zaplatit?

Poplatek zaplatil každý, kdo přišel své vozidlo registrovat po datu 1. 1. 2009. Nemalou „výhodou“ je, že ekologickou daň platí pouze první vlastník vozidla. Při převodu vozidla na jinou osobu se poplatek opětovně neplatí. Od poplatku jsou osvobozeni oficiální veteráni a sportovní speciály. Zkoušet vydávat svou starou Škodovku za historický vůz nebo (nedej bože) sportovní speciál se ale opravdu nevyplatíJ

Kde se poplatky promítnou?

Většina poplatků končí v kase státního rozpočtu, která je očividně velmi, ale velmi děravá. V tomto případě však putují vybrané poplatky do Státního fondu životního prostředí. Tento fond poskytuje nejrůznější dotace podnikatelům, ale také soukromým subjektům. Zažádat si zde můžete například o grant na solární panely, tepelná čerpadla apod.

Co říci závěrem?

Současná situace kolem automobilových emisí je sice o mnoho lepší, než tomu bylo v letech minulých, nicméně vozidla vyrobená před rokem 1999 (která denně potkáváme na našich silnicích) ještě nepodléhaly současným přísnějším normám a nařízením. Znečištění ovzduší je tedy u těchto automobilů stále velmi vysoké. Ekologická daň by měla proto redukovat počet vlastníků těchto automobilů, případně vybírat daň, kterou lze možno použít ke zkvalitnění ovzduší a životního prostředí.

Ekologická likvidace vozidel

Máte doma vozidlo, kterého se chcete zbavit? Proč jej odvážet do vrakoviště, když existuje modernější varianta nezatěžující životní prostředí? Jedná se o ekologickou likvidaci ojetých vozů, kterou většina velkých měst nabízí zdarma i s odvozem.

Ekologickou likvidaci vozidel nařizuje zákon

Ačkoliv to mnoho řidičů možná ani netuší, ekologická likvidace musí být provedena u každého vozidla, u kterého žádá jeho vlastník o trvalé vyřazení z evidence vozidel. V zákoně je také zakotveno, že samotná likvidace starého vozidla musí být provedena na vlastní náklady. Pokud zažádáte o vyřazení z evidence bez platného osvědčení o ekologické likvidaci vozidel, budete nucenu uhradit tzv. zákonné pojištění motorových vozidel.

Pro ekologickou likvidaci stačí pouze jediný telefonát

V případě, že nechcete ekologicky likvidovat vozidlo na vlastní náklady (což je také téměř nemožné), stačí se informovat o této službě, kterou můžete využít v každém větším městě. Obvykle stačí jediný telefonát nebo email a pro vaše vozidlo si zaměstnanci společnosti přijedou a ekologicky jej zlikvidují. Ve většině případů můžete dostat zajímavou finanční prémii, která se rozhodně bude hodit. Firma je povinna vystavit vám certifikát o provedené ekologické likvidaci vozidla.

Pozor na podvodné „ekologické likvidátory“

Stále více přibývá podvedených řidičů, kteří svůj automobil odevzdali neautorizované firmě a již nikdy neviděli ani jejich zástupce ani platný certifikát o ekologické likvidaci. Proto je nutno vybírat pouze ty firmy, které působí na našem trhu delší dobu a mají veřejně dostupné kladné reference. V obchodním rejstříku si také můžete zjistit, zda má konkrétní firma oprávnění pro podnikání v této oblasti (na základě identifikačního čísla). Budete mít jistotu, že se nestanete obětí podvodu.

 

 

Jste řidičem a je Vám 60 ?

OD KOLIKA LET MUSÍM MÍT U SEBE PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI?

V JAKÉM ČASE HO MUSÍM OBNOVOVAT?

Doklad musíte s sebou vozit od 60 let, povinné prohlídky jsou v 60, 65, 68 letech, pak každé dva roky (70, 72, 74 …).

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. V případě, že toto potvrzení řidič platné vlastní, ale nemá ho jen u sebe, dopouští se přestupku, který je trestán ve správním řízení pokutou 1.500,- Kč až 2.500,- Kč.

Pokud ale řidič vůbec toto potvrzení vůbec nemá, (nepožádal si lékaře o jeho vydání) dopouští se přestupku, který je sankcionován ve správním řízení pokutou 5.000,- Kč až 10.000,- Kč a zákazem řízení motorových vozidel na 6 měsíců až 12 měsíců.

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře. Je na lékaři, jestli řidiče pošle na další vyšetření, např. oční, ušní, a další, např. toxikologické aj. V příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Lékař tuto přílohu respektuje při všech prohlídkách řidičů, ať už před nástupem budoucího řidiče do autoškoly nebo při prohlídkách řidičů, včetně řidičů senio

 

Reflexní vestu už nestačí mít jen v autě

 

Novela zákona o pozemních komunikacích přinesla od 1. srpna řadu změn zejména v bodovém systému postihu řidičů za přestupky. Upřesňuje ale také například použití retroreflexních materiálů řidičem, pokud se nachází ve vozovce mimo vozidlo. Od ledna letošního roku patří vesta s reflexními prvky do povinné výbavy každého auta, žádný paragraf však neukládal její používání. To se nyní změnilo.

Řidiči motorových vozidel musejí mít od srpna výstražnou vestu při nouzovém stání oblečenou. Povinnost mít vestu v základní výbavě se nevztahuje na řidiče motocyklů, mopedů a nemotorových vozidel, což nezměnila ani současná novela.

Zatímco například v Rakousku musí být výstražná vesta v kabině, aby si ji řidič mohl obléknout ještě před vystoupením z auta, tuzemský zákon okamžik oblečení vesty neupřesňuje. Řidič ji tak může mít například v kufru a použít ji až po vystoupení z auta. Odborníci na bezpečnost silničního provozu však jednoznačně doporučují rakouský model. Argumentují tím, že nejvíce lidí je usmrceno ve chvíli, kdy z auta vystupují.

 • V případě, že řidič nebude mít při nouzovém zastavení vozidla na sobě reflexní vestu, vystavuje se hrozbě blokové pokuty až do výše 2 000 korun. Postih je tedy stejný jako v případě, kdy vestu v autě vůbec nemá.

Novela mění i termín, do kdy si lidé musejí vyměnit staré řidičské průkazy. Více než milion majitelů řidičských průkazů vydaných od počátku roku 2001 do 30. dubna 2004 si původně mohli vyměnit doklad do konce roku 2013. Vzhledem ke zkušenostem, kdy občané nechávali předcházející etapu výměny řidičáků na poslední chvíli, zákonodárci současnou etapu rozdělili na dvě vlny. Řidiči, kterým byl vydán průkaz mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem 2002, musejí doklad vyměnit nejpozději do konce roku 2012. Nejpozději do konce roku 2013 pak musejí doklad vyměnit ti řidiči, kterým byl průkaz vydán mezi 1. lednem 2003 až 30. dubnem 2004.

Body za dopravní přestupky policisté začali řidičům načítat 1. července 2006, dostat je mohli celkem za 44 přestupků. Od 1. srpna byl jejich počet snížen na 27, ale postihy za přestupky ohrožující ostatní účastníky silničního provozu novela zpřísnila. Například za porušení zákazu předjíždění hrozí nově sedm místo stávajících šesti bodů, naopak body například za nerozsvícená světla, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu nebo za alkohol v krvi do 0,3 promile byly zrušeny.

Změny v dopravní legislativě platné od 1.8.2011

 

 

Aktuální novela zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích přínáší řadu změn, které je potřeba znát. Změny se týkají dopravních přestupků, bodového systému, technických kontrol, zímních pneumatik a dalších tématických věcí.

Seznam změn, které přináší tato novela

Radary - Je konec cedulí varující před radarem. Policisté již nemusí označovat měřené úseky, avšak budou moci měřit rychlost jen na místech určených pro policii.

Nelegální závody – Pokud policista zjistí (nebo se bude domnívat), že vaše vozidlo je účastníkem nějakého nelegálního závodu. Může vám jej zabavit a nechat obotičkovat či odtáhnout až na 48 hodin.

Alkohol za volantem - NE! Ale.. do 0,3 promile je jízda bez bodu. Čeká vás „jen“ pokuta od 2500 do 20000 Kč. Od 0,3 hrozí 7 bodů a pokuta až 50000 Kč.

Chodci a chodník – Dochází k změně definice přednosti chodců na přechodu pro chodce. Nová definice říká, že jej účástník silničního provozu nesmí ohrozit, nebo omezit při přecházení po přechodu. Platí to i při zjevném odhodlání chodce po přechodu přecházet.

Konec sčítání bodů – Při spáchání více dopravních přestupků najednou (současná správní řízení) se jejich počet nesčítá, ale připisuje se body za nejpřísněji postižitelné jednání.

Body za menší překročení rychlosti – Nebudou. Žádnými body se nebude trestat překročení rychlosti v obci do 5km, mimo obec do 10km.

Reflexní vesty – Je povinné jí nosit pokud se budete nacházet mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec, v souvislosti s nouzovým stáním. Toto se netýká motocyklů a nemotorových vozidel.

Zimní gumy – Jsou povinné od 1. listopadu do konce 31. března všude na místech se sněhem, ledem a mrazem. Povinné jsou i při možném předpokladu výskytu těchto zimních výjevů.

Technické kontroly – Policisté mohou řidiči přikázat, aby zajel ke stanici technické kontroly. Pokud se na vozidle najde závada platí technickou kontrolu sám ridič. Technická kontrola může být vzdálena až 4 kilometry od místa vyžádání.

Cyklisti a přejezdy – Novinka. Cyklisti mají své vlastní přechody podobající se přechodu pro chodce. Nesmí se na něm předjíždět a ani stát do vzdálenosti 5 metrů. Na křižovatkách s tímto přejezdem vzniknou semafory.

 

Vybodovaní řidiči – Musí před vrácením řidičáku projít psychologickým vyšetřením. Test má stát několik tisíc a platí si ho sám řidič. Vyšetření bude obsahovat pohovor s psychologem, dotazník, test osobnosti a výkonný test.

Jízda bez odpočinku – Zákon zmírňuje postih za překročení odpočinkového času u profesionálních řidičů. Body se nyní získávají až při překročení 20% doby řízení a bezpečnostní přestávky o 33%.

Automatická převodovka v autoškole – Řidičák, který je založený na školení s autem, které má automatickou převodovku vám umožní řidit vozidla pouze s automatickou převodovkou.

Evropská karta pro postižené - Mentálně postižení účastníci nebo osoby s těžkým pohybovým omezením dostanou EU kartu, kterou budou moci využívat po celé EU. Doklad bude na jméno.

Aktualizace řidičských průkazů - Dochází ke zkrácení lhůty pro výměnu starých ridičských průkazů. Řidičské průkazy z roku 2001 nebo 2002 musí být vyměněny do konce roku 2012. Řidičské průkazy z roku 2003 až 30.4.2004 do konce roku 2013.