Kdo odpovídá za provoz vozidla

 

Kdo odpovídá za provoz vozidla

bez povinného ručení?

 

Vozidlo zapsané v Registru vozidel musí být celou dobu pojištěno povinným ručením. Současně provozovatel (resp. řidič) vozidla nesmí vozidlo provozovat na pozemní komunikaci, není-li povinné ručení sjednáno. Povinnosti sjednat povinné ručení se vlastník (spolu s provozovatelem) nezprostí a společně odpovídají za příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Odpovědnost vlastníka vozidla za provoz vozidla bez povinného ručení, je-li vlastník odlišný od provozovatele (potažmo řidiče), však ani nenastane, a to i díky rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 187/2020 ze dne 20.10.2021. Nově správní orgány budou za provoz vozidla bez povinného ručení správně pokutovat toliko provozovatele (potažmo řidiče), nikoli vlastníka. Tedy, nebudou-li správní orgány dále chtít postupovat nezákonně a nově i v rozporu se soudní judikaturou.

 

Leave a Reply