Legislativa

Zákaz předjíždění i na přejezdech pro cyklisty

 

 

Změny zákona 361/2000Sb., které se týkají cyklistů (platné od 1. srpna 2011)

Zákaz předjíždění a parkování i na přejezdech pro cyklisty

V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Od 1.

srpna tato povinnost platí i pro přejezdy pro cyklisty (§ 17 odst. 5 písm. d). Řidiči také nebudou smět

na těchto přejezdech zastavit a stát, ani před nimi ve vzdálenosti kratší než 5 metrů (§ 27 odst. 1

písm. c) (stejné jako u přechodů pro chodce).

 

Vedle žlutého chodce i žlutý cyklista

Všichni znají signál pro řidiče v podobě žlutého světla ve tvaru chodce,  který upozorňuje na skutečnost, že při odbočení křižují

směr chůze přecházejících chodců. Nově přibude i signál žlutého

světla ve tvaru cyklisty (resp. jízdního kola), případně i v kombinaci společně se symbolem chodce,

upozorňující řidiče na skutečnost, že při odbočení křižují směr jízdy přejíždějících cyklistů.

(§ 70 odst. 2 písmeno f)

 

Zákonný předpis o autovracích

 

Směrnice EU ukládájí výrobci mnohé povinnosti s cílem co nejméně zatěžovat životní prostředí. Po skončení dlouhého životního cyklu Vašeho vozidla je můžete odevzdat k ekologickému zpracování. Ale do té doby je jistě ještě daleko.

 

Zákonný předpis o autovracích

Přijetím směrnice EU 2000/53/ES o nakládání s autovraky byl členskými zeměmi vytvořen jednotný právní rámec k problematice zpracování autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí při zohlednění principu odpovědnosti výrobce za výrobek.

 

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech účinná od 1.5.2004 definovala povinnosti nakládání s autovraky v České republice a zahrnovala povinnosti vyplývající ze Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, přičemž byl zaveden termín „vybrané autovraky“. Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady specifikuje povinnosti pro nakládání s autovraky a následně s vybranými autovraky. Také zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění platných předpisů reaguje na povinnosti nakládání s autovraky.

 

Zpětný odběr a potvrzení o převzetí autovraku

Od data platnosti zákona o odpadech máte jako poslední vlastník vozidla možnost odevzdat Vaše starší vozidlo výrobci. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění platných předpisů definuje v § 37 následující povinnosti posledního vlastníka vozidla:

 • Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 • Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. 31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

Pro bezplatný odběr musí být vozidlo vozidlem osobním s nejvýše osmi místy k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo užitkovým, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Vozidlo musí mít všechny podstatné součásti jako pohonné ústrojí (motor, převodovka, atd.), podvozek, karosérie, katalyzátor nebo jiné elektronické přístroje. Vozidlo nesmí obsahovat žádný odpad a musí být aspoň měsíc před odevzdáním registrováno v jedné ze zemí EU.

Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků a přidělenou registrační značku.

 

Nejdříve jsou z vozidla odčerpány a následně recyklovány provozní kapaliny (jako např. oleje, brzdová kapalina).

Poté jsou demontovány znovu použitelné díly. Použitelné materiály jako sklo, pneumatiky, velké plastové díly, atd. jsou zpracovávány separátními recyklačními postupy.

Zbytek karosérie je rozdrcen, rozmělněn a tříděn na různé frakce, které se pak z větší části vrací do materiálového koloběhu.

 

Vícenásobné použití znamená méně odpadu

 

Řidiči 0,3 promile alkoholu

 

Do 0,3 promile alkoholu v krvi vám body neodeberou, rozhodli poslanci.

Bodové tresty řidičů za malé překročení rychlosti i za malé množství alkoholu budou během léta zrušeny, pokuty za to ale zůstanou.

Alkohol za volantem? Pokuta do dvaceti tisíc.

Zimní pneumatiky budou v podstatě povinné od listopadu do března.

Schválila to v úterý sněmovna v rámci novely silničního zákona. Normu nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus.

Hlavním cílem novely je zjednodušení bodového systému trestání řidičů redukcí bodovaných přestupků z současných 44 na 27. Zrušeny budou jednobodové tresty, přísnější postih bude hrozit naopak za přestupky proti životu a zdraví, například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za ohrožování dalších účastníků silničního provozu.

Sněmovna na návrh Senátu zrušila tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, za vyšší množství bude hrozit sedmibodový trest. Podle expertů ministerstva zdravotnictví není možné prokázat, že alkohol do hranice 0,24 promile, který odpovídá konzumaci zhruba jednoho půllitru desetistupňového piva, ovlivňuje řidičovo chování za volantem.´

Za řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti pod vlivem alkoholu nebo drogy nicméně bude moci být podle senátní úpravy sněmovní verze novely uložena pokuta od 2500 do 20 tisíc korun.

Přidělení bodů nebude podle novely nově hrozit ani za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině. mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Řidič by i za to ale mohl dostat pokutu od 1500 do 2500 korun. Za vyšší překročení rychlosti by dál byly udělovány dva, tři nebo až pět bodů a vyšší pokuta podle toho, jak rychle řidič jel.

Dva roky připravovaná nová pravidla by měla začít platit od letošního 1. srpna, pokud završení schvalovacího procesu nezbrzdí prezident.

Povinná výbava auta od 1.1.2011

 

Od 1. ledna 2011 vstupuje v plnou platnost nová vyhláška která až na pár vyjímek platí již od druhé poloviny roku 2009.

V této nové vyhlášce je například zrušena povinnost mít rezervní pneumatiku (stačí mít pouze opravárenskou sadu na která dokáže defekt na pneumatice dostatečně spravit pro dojetí do servisu).

 Mezi další povinnou výbavu vozidla od roku 2011 patří reflexní vesta.

Mezi největší změny patří změna obsahu autolékarničky. Především do lékárničky přibila resuctitační maska a termofólie pro zabalení poraněného a ochraně proti prochlazení. Nové typy lékárníček budou k dostání na většině čerpacích stanic a u prodejců autmobilů. Cena nové autolékárničky by se měla pohybovat kolem 300 Kč.

Povinná výbava pro motorová vozidly v kategorii M a N

 • Výstražný trojúhelník
 • Reflexní vesta – povinná bude podle novely od 1. ledna 2011
 • Lékárnička – od 1. ledna 2011 se také změní obsah lékárniček pro automobily i motocykly
 • Náhradní elektrické pojistky
 • Náhradní žárovky
 • Zvedák
 • Klíč na matice kol
 • Náhradní kolo , nebo speciální sadu na opravu pneumatiky.
 • Další informace o povinné výbavě
 • Autolékárnička pro rok 2011

Řidiči – nová značka po Novém roce

 

                                                                                                                                    Vzdálenost     -     bezpečných 70 metrů.

Pomůže  udržet bezpečný rozestup

Na silnicích se objeví nová dopravní značka zaměřená na bezpečnou vzdálenost mezi auty. Právě nedodržování správného rozestupu při jízdě je jednou z hlavních příčin nehod na dálnicích. Ceduli navrhla expertní komise ministerstva dopravy, nápad ještě posoudí další odborníci.

 Značka by se mohla objevit na českých silnicích po Novém roce. Její konečná podoba ale ještě není jasná. Zatím jsou ve hře údajně tři návrhy, komise doporučila jeden, jeho ukázku ale zveřejňovat ještě nechce, protože se k němu vyjádří další odborníci.

Pozor na vzdálenost. Tuto značku používají v sousedním Německu. Určuje různé vzdálenosti, v tomto případě je to bezpečných 70 metrů.

Na rozestupy mezi auty zatím na některých místech upozorňují šipky nakreslené na silnici. Podle Humla by je měla doplnit právě cedule, která napoví, kolik šipek je optimální mít před autem.

„Například jestli vidíte mezi svým vozidlem a tím před vámi tři šipky, je to v pořádku. Když ale budou jen dvě, už je to špatně,“ popsal Huml.

Podívejte se na crashtest Patnáctimetrový odstup je ve stovce málo

Podobné značky jsou podle něj běžné v řadě zemí Evropy. V Česku je řidiči uvidí například na místech, kde jsou běžné kolony. Policie vytipuje rizikové úseky a o umístění rozhodnou úřady.

Co je bezpečná vzdálenost

Řidič by měl jet od auta před sebou na vzdálenost, která je na alespoň poloviční hodnotě tachometrové rychlosti v metrech. Například při jízdě osmdesátkou by měl být rozestup nejméně 40 metrů.

Odstup je nutné odhadnout, pomoci mohou třeba auta kolem: kamion má kolem 16 metrů délky, obyčejný autobus (karosa) 11 až 12 metrů. Lepší je ale počítat čas. Dopravní expert Stanislav Huml doporučuje dvou až třísekundový odstup: „Najdu si patník nebo jiný pevný bod u vozovky, počítám jednadvacet-dvaadvacet-třiadvacet a teprve tehdy můžu stejným místem projet já.

Dopravní legislativa 2011: co se chystá?

 

S novým rokem 2011 vešla v platnost také nařízení týkající se řidičů. Zatím se jedná pouze o novou výbavu autolékarničky, ale v aktuálním projednávání, je také novela silničního zákona. Proto si nyní řekneme, co nás v budoucnu čeká, a pravděpodobně i nemine.

Návrhy novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. zákona, který stanoví pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou postupně projednávány v Poslanecké sněmovně. A tentokráte je novela navíc velmi obsáhlá, takže je dobré vědět, na co se případně musíme připravit.

Upravené a nové definice

Novou definicí má být vybaven pojem „kolona“ a částečně má být modifikován i pojem „neomezit„.

 • kolonou vozidel se rozumí souvislý proud vozidel (dvou a více vozidel), u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.
 • neomezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.
 • Definice „neomezit“ by se tedy změnila z „nepřekážel“ na rod trpný, tedy „nebylo překáženo“. Co si od této změny zákonodárce slibuje, jen těžko hádat.

Chodci a jejich přednost

Velkou reformu zažije vzájemný vztah řidiče a chodce na přechodu pro něj určeném. Zcela totiž z návrhu zmizelo následující ustanovení:

„Řidič je povinen … s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.“

Nahradit, nebo přímo nahradit a být doplněno má být ust. §5 odst. 2, písm. f) takto:

„Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.“

Odstranění výše uvedeného ustanovení tak posune, tedy pokud projde, posuzování viny na dopravní nehodě jinam, než jak je tomu dnes. Dosud povinnost řidiče koncipována tak, že se musí blížit k přechodu vždy jen takovou rychlostí, aby dokázal vždy zastavit. Nicméně zároveň je prakticky nemožné, aby chodec vstoupil náhle do vozovky, když se k ní má řidič přibližovat jen tak, aby dokázal vždy zastavit. Změnou ve směru k povinnosti „neomezit a neohrozit“ už bude více možné, aby viníkem dopravní nehody na přechodu byl chodec, a to zejména v případech onoho náhlého skočení do vozovky. Pokud tato změna projde, na povinnosti řidičů přednostně pustit chodce pokud se nachází na přechodu, by však nic nezměnila.

Kontrola hmotnosti a zajížďky

Zákon o provozu na pozemních komunikacích bude rozšířen o novou povinnost, která již existuje v zákoně o pozemních komunikacích. Konkrétně se jedná o vztah ke kontrolnímu vážení:

§6a

 • Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 13 a 14 je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu.
 • O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad.
 • Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.
 • Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů na provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“

Zákaz předjíždění kamionů

V návrhu zákona je také zajímavá forma nařízení, které zakazuje předjíždění kamionů, a vypadat by měla následovně:

§36

 • Řidiči nákladního vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, je v pracovní dny zakázána jízda v levém krajním jízdním pruhu v době od 6.00 do 9.00 a v době od 15.00 do 18.00 hodin.
 • Pokud na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy dojde k zastavení provozu, nebo pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony vozidel, je řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zakázáno vjíždět do levého krajního jízdního pruhu.
 • Do levého krajního jízdního pruhu smí řidič vozidla, kterému byla jízda do levého jízdního pruhu zakázána podle odstavce 5, vjíždět pouze na základě pokynu osoby, která řídí nebo usměrňuje provoz.
 • Objíždět překážku smí řidič vozidla, kterému byla jízda do levého krajního pruhu zakázána podle odstavce 5, pouze tehdy, pokud se může bezprostředně po objetí překážky zařadit zpět do původního jízdního pruhu.”.

Ve všední dny mezi 6. a 9. a 15. a 18. hodinou by řidiči nákladních aut nad 3,5t a řidiči jízdní soupravy nad 7 metrů nesměli předjíždět (kromě výše popsaných případů). Bylo by velmi pozitivní, kdyby se návrh ujal, a také by někdo dohlížel na jeho dodržení, oblíbená minihra českých dálnic, tedy předjíždění dvou kamionů v kopci, by možná alespoň částečně vymizela. Obávám se ovšem, že stejně jako mnoho jiných přikázání, bude omlouváno, že policie přeci nemůže být všude.

Překážka v provozu a pokyny policisty

Sbírka zákona §45 by se měla nově dostat možnost pro policisty v následujícím znění:

„Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci závada ve sjízdnosti, kdy technický stav komunikace nedovoluje další bezpečnou jízdu, je policista oprávněn do doby odstranění této závady zakázat vozidlům další jízdu a ostatním vozidlům na tuto komunikaci nebo její úsek zakázat vjezd.“

To znamená, že když policista řekne: “Tam nepojedete, je tam rozbitá silnice!“, budeme muset poslechnout.

Zákaz závodění v provozu

 Návrh ustanovení:

Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu.“​

Současně k tomu navazuje novela §118a, podle které bude možné přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, pokud bude podezření, že vozidlo bylo použito v rozporu se shora uvedeným ustanovením. Nejpozději do 48 hodin však musí být auto uvolněno.

Policie bude muset prokázat, že řidič vozidla jej použil v rozporu se shora uvedeným ustanovením, což bude velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. Číslo na autě totiž nic neprokazuje. A i kdyby ano, policie bude se muset současně prokazovat ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

“Cyklisti“’

Obecně dnes platí, že cyklisti jsou povinni použít přednostně stezku pro ně určenou, pokud vede vedle silnice. Pokud by prošla následující změna:

„Povinnost užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty podle předchozí věty neplatí pro cyklisty, které by mohl v jejich jízdě, zejména vzhledem k její vyšší rychlosti nebo sportovnímu charakteru, omezit provoz ostatních cyklistů v jízdním pruhu pro cyklisty nebo na stezce pro cyklisty.“

To znamená, že vyznavači vlastního pohonu, by nemuseli jezdit po stezce, pokud tato vede vedle silnice a mohli by využívat i silnici. Pochopitelně při dodržení všech ostatních standardních pravidel.

​Výjimky z místní úpravy pokynem policisty

Novela navrhuje, že by policista byl na místě pokynem oprávněn povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (jako kdyby to už dnes nešlo – §76, odst. 6).

Vybodovaní k psychologovi

Opětovní žadatelé o vrácení ŘP po ztrátě všech bodů, by se museli podrobit dopravně-psychologickému vyšetření. Velkou změnu, která je obsažena v projednávané novele, představuje návrh kompletně přesunout přestupky z §22 zákona o přestupcích a vložit je do ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Moc nerozumím tomu, proč by se to mělo neustále měnit. Návyk na citace ust. §22 zákona o přestupcích je také velký.

Konkrétní změny v sankcích za přestupky by byly následující:

Alkohol do 0,3 promile jen s pokutou

Jednou z navrhovaných změn je úprava sankcí za řízení s hladinou alkoholu menší nebo rovné 0,3 promile s tím, že by za takový přestupek hrozila pouze finanční pokuta od 2 500 do 5 000 Kč a nikoli zákaz řízení. Ironií ovšem zůstává skutečnost, že i nadále zůstane duplicita s trestním zákonem, kdy má být i nadále přestupkem řízení vozidla s množstvím alkoholu nad hranici jedné promile.

Antiradary – snížení pokut pro „normální“ řidiče

Nově se navrhuje, že pokuta za použití antiradaru bude pro fyzické osoby – nepodnikatele pouze 5 000 až 10 000 Kč, když dnes je taková pokuta ve výši 100 000 Kč. Podnikatelům a právnickým osobám by zůstalo 100 000 Kč.

Tato sankce se vztahuje především na antiradary s aktivním rušením či blokací měřícího signálu policejních radarů nebo jiných zařízení, případě zařízení Městské policie. Na standardní pasivní antiradary, tedy vlastně detektory, se zákaz nevztahuje.

Změny v bodování

 • řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile bude vždy za 7 bodů místo 6ti jako dosud
 • jízda po dálnici v protisměru, otáčení se na ní nebo couvání bude za 7 bodů
 • ostatní šestibodové přestupky mají být sedmibodové
 • řízení bez ŘP už bude jen za 4 body místo 7mi
 • řízení bez profesního průkazu bude za 3 místo za 5
 • řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti bez bodu (dnes 5)
 • za rychlost body až od překročení o 5 km/h a více v obci
 • za telefonování jen 2 body aj.
 • řada přestupků je zcela odstraněna, zmizely zcela jednobodové přestupky.

Certifikace zajištění nákladu na vozidle

 

Buďte připraveni na změny v legislativě. Zainteresovaným je jistě známo, že do konce roku 2010 platila vyhláška č.341/2002 sb. která dle §15 odstavce 11 upravovala zajištění nákladu následujícím způsobem:

„Náklad na vozidle /i v soupravě/ musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.“

Od 1.1.2011 platí změna 283/2009 Sb. §15 odstavce 11:

„Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN12195-2, ČSN EN12195-3, ČSN EN12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“

Z čehož vyplývá, že kontrolní orgány doposud neměli platný metr pro posouzení správnosti uložení a zajištění nákladu. To se však mění s příchodem roku 2011. Novela, která vešla v platnost, není již tak benevolentní a striktně vyžaduje zajištění podle platných norem a předpisů, ty se tak stávají závaznými, stejně jako v Německu a dalších zemích evropské unie.

 Platné normy

 1.  ČSN EN 12640 fixace nákladu na silničním vozidle, vázací body – minimální požadavky a zkoušení
 2.  ČSN EN 12642 fixace nákladu na silničním vozidle, konstrukce karosérie na užitkových vozidlech
 3.  ČSN EN 12195-1 prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – výpočet přivazovacích sil
 4.  ČSN EN 12195-2 prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací popruhy
 5.  ČSN EN 12195-3 přivazovací řetězy
 6.  ČSN EN 12195-4 přivazovací ocelová drátěná lana

Bloková vyjímka§ 3 odst.1 zákona c. 143/2001 Sb.

Rádi bychom Vás informovali o  blokové výjimce týkající se servisu motorových vozidel, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2004. Zde je rekapitulace základních faktu a jejich význam pro nezávislý autoservis.

Může nezávislý autoservis opravovat vozidlo v záruce a může při tom použít náhradní díly od jiného dodavatele než od výrobce vozidla?

Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky tím, že nedošlo k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí ovšem podmiňovat platnost záruky tím, že veškeré opravy a údržba v záruční době budou provádeny v autorizovaných opravnách, neboť by tím podstatně omezoval soutež na trhu opravy automobilů. Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu, proto nemůže mít vliv na platnost záruky výrobce.

Výrobce vozidla může vyžadovat použití svých originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace), ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby, které platí majitel vozidla. Při takové opravě nebo údržbě lze proto použít i jiný než výrobcem dodaný náhradní díl, aniž by tím byla dotčena platnost záruky (samozřejme s výjimkou případu, kdy by byla následná vada vozidla způsobena vadou takového dílu).

Jaké další výhody pro nezávislý servis z blokové výjimky vyplývají?

Je to především přístup k technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení a nástrojům, které jsou nutné k opravám a údržbě motorových vozidel nebo souvisejícím ekologickým opatřením, jakož i k příslušnému programovému vybavení nebo odborné instruktáži.

Přístup musí zahrnovat zejména možnost neomezeně využívat elektronických a diagnostických systémů motorového vozidla, programovat tyto systémy podle standardních postupů dodavatele, využít návodu k opravám a údržbě nebo informací nutných pro používání diagnostických a údržbárských zařízení, jakož i dalšího vybavení.

Přístup musí být dále poskytován bezodkladně nediskriminační a přimeřenou formou a poskytované údaje musí mít prakticky využitelnou formu.

Výrobce vozidla je tedy povinen nezávislému servisu poskytnout za obdobných podmínek jako autorizovanému opravci výše uvedené informace, nástroje či jiné vybavení (napr.speciální nářadí, diagnostická zařízení atd.).

Věříme, že Vám tato informace pomůže dobře se orientovat v blokové výjimce, která je důležitým faktem pri výběru Vašeho autoservisu.Bloková výjimka

§ 3 odst.1 zákona c. 143/2001 Sb.

Rádi bychom Vás informovali o  blokové výjimce týkající se servisu motorových vozidel, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2004. Zde je rekapitulace základních faktu a jejich význam pro nezávislý autoservis.

Může nezávislý autoservis opravovat vozidlo v záruce a může při tom použít náhradní díly od jiného dodavatele než od výrobce vozidla?

Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky tím, že nedošlo k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí ovšem podmiňovat platnost záruky tím, že veškeré opravy a údržba v záruční době budou provádeny v autorizovaných opravnách, neboť by tím podstatně omezoval soutež na trhu opravy automobilů. Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu, proto nemůže mít vliv na platnost záruky výrobce.

Výrobce vozidla může vyžadovat použití svých originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace), ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby, které platí majitel vozidla. Při takové opravě nebo údržbě lze proto použít i jiný než výrobcem dodaný náhradní díl, aniž by tím byla dotčena platnost záruky (samozřejme s výjimkou případu, kdy by byla následná vada vozidla způsobena vadou takového dílu).

Jaké další výhody pro nezávislý servis z blokové výjimky vyplývají?

Je to především přístup k technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení a nástrojům, které jsou nutné k opravám a údržbě motorových vozidel nebo souvisejícím ekologickým opatřením, jakož i k příslušnému programovému vybavení nebo odborné instruktáži.

Přístup musí zahrnovat zejména možnost neomezeně využívat elektronických a diagnostických systémů motorového vozidla, programovat tyto systémy podle standardních postupů dodavatele, využít návodu k opravám a údržbě nebo informací nutných pro používání diagnostických a údržbárských zařízení, jakož i dalšího vybavení.

Přístup musí být dále poskytován bezodkladně nediskriminační a přimeřenou formou a poskytované údaje musí mít prakticky využitelnou formu.

Výrobce vozidla je tedy povinen nezávislému servisu poskytnout za obdobných podmínek jako autorizovanému opravci výše uvedené informace, nástroje či jiné vybavení (napr.speciální nářadí, diagnostická zařízení atd.).

Věříme, že Vám tato informace pomůže dobře se orientovat v  blokové výjimce, která je důležitým faktem pri výběru Vašeho autoservisu.

AUTODÍLNA BURIAN

Monopol autorizovaných servisů zrušen

Autobazar - automechanik - autoservis - ilustrační foto

 

Upravená pravidla, která se týkají oprav a údržby, začala platit od 1. června letošního roku. Nová pravidla pro prodej vozů vstoupí v platnost od 1. června roku 2013. „Věřím, že nová pravidla přinesou spotřebitelům řadu výhod, především pak snížení nákladů na opravy a údržbu aut, které nyní představují velkou část výdajů za vůz,“ řekl eurokomisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia. Podle Bruselu tvoří náklady na servis a údržbu vozu až 40 procent celkových výdajů automobilistů.Podle Petry Šafkové z expertní automobilové skupiny PricewaterhouseCoopers ČR budou muset nyní značkové servisy začít bojovat o zákazníky i jinými nástroji než jen logem značky nad vchodem. „To znamená neustále rozšiřovat podporu prodeje a zaujmout zákazníky například získáváním různých certifikací a garancí kvality. Prodejci nových vozů budou i nadále motivováni výrazněji propojit své aktivity se značkovým servisem, neboť u samotných záručních oprav bude možné trvat na autorizovaném servisu,“ dodala. Podle expertky na soutěžní právo z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Markéty Peňázové si zákazníci sice budou moci vybrat servis podle svého, u záručních oprav ale může výrobce i nadále trvat na povinnosti obrátit se na autorizovaný servis.Evropská komise rovněž zmírnila některá omezení pro prodej aut, která ale začnou platit až od 1. června 2013. Brusel od této úpravy slibuje snížení nákladů i pro automobilky, protože v současnosti tvoří až třetinu ceny vozu náklady na distribuci. Podle nových pravidel budou moci výrobci více ovlivnit svou distribuční síť. Bude pro ně také výrazně jednodušší získat výjimku z evropských pravidel. Ta však bude platit maximálně pět let a získat ji budou moci například jen výrobci, jejichž podíl na trhu nepřesahuje 30 procent.