Certifikace zajištění nákladu na vozidle

 

Buďte připraveni na změny v legislativě. Zainteresovaným je jistě známo, že do konce roku 2010 platila vyhláška č.341/2002 sb. která dle §15 odstavce 11 upravovala zajištění nákladu následujícím způsobem:

„Náklad na vozidle /i v soupravě/ musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.“

Od 1.1.2011 platí změna 283/2009 Sb. §15 odstavce 11:

„Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN12195-2, ČSN EN12195-3, ČSN EN12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“

Z čehož vyplývá, že kontrolní orgány doposud neměli platný metr pro posouzení správnosti uložení a zajištění nákladu. To se však mění s příchodem roku 2011. Novela, která vešla v platnost, není již tak benevolentní a striktně vyžaduje zajištění podle platných norem a předpisů, ty se tak stávají závaznými, stejně jako v Německu a dalších zemích evropské unie.

 Platné normy

  1.  ČSN EN 12640 fixace nákladu na silničním vozidle, vázací body – minimální požadavky a zkoušení
  2.  ČSN EN 12642 fixace nákladu na silničním vozidle, konstrukce karosérie na užitkových vozidlech
  3.  ČSN EN 12195-1 prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – výpočet přivazovacích sil
  4.  ČSN EN 12195-2 prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací popruhy
  5.  ČSN EN 12195-3 přivazovací řetězy
  6.  ČSN EN 12195-4 přivazovací ocelová drátěná lana

Leave a Reply