Likvidace autovraků se vám vyplatí

 

 

Likvidace autovraků se vám vyplatí

Každý majitel automobilu má ze zákona povinnost ekologicky zlikvidovat své vozidlo, které hodlá vyřadit z evidence motorových vozidel. Málokdo však ví, že tato likvidace může vynést nemalý finanční obnos. Existují totiž firmy, které se likvidací starých vozidel zabývají a majiteli vraku nabídnou zajímavý finanční obnos. Vozidlo si navíc zdarma odvezou a vystaví psvědčení o ekologické likvidaci vozu.

Kdo likvidaci autovraků nabízí?

Firem a společností, které se specializují na odvoz a ekologickou likvidaci autovraků je poměrně mnoho. Najít je můžete na internetu nebo ve svém okolí. Jak si domluvit samotnou likvidaci? Stač vzít telefon, zavolat anebo poslat e-mail. O vše ostatní se již firma postará. Za likvidaci autovraku můžete jako majitel obdržet finanční obnos ve výši 500 – 1000 Kč. A to je částka, kterou na ulici jen tak nenajdete.

Pozor na podvodníky

Stále přibývá lidí, kteří využili služeb nové nebo neprověřené společnosti a následně neviděli ani svůj automobil, ani peníze a hlavně osvědčení o ekologické likvidaci vozu. Proto je nutno vždy se dopředu informovat o dané společnosti, případně si sehnat reference nebo nahlédnout do obchodního rejstříku a dle IČ zjistit, zda má firma náležité oprávnění k ekologické likvidaci autovraků. V opačném případě můžete na tuto skutečnost upozornit a obrátit se na společnost jinou.

Rozhodnete se své staré auto rozebrat na autodíly? Riskujete!

V případě, že se chcete zbavit svého ojetého automobilu jinou cestu než ekologickou likvidací, zpozorněte. Pokud máte v plánu jej rozebrat na součástky a ty následně prodat, může se vám toto jednání mnohonásobně prodražit. Při takovém rozprodávání samozřejmě nebudete vlastnit žádné osvědčení o ekologické likvidaci, proto jej ani nemůžete doložit na potřebná místa. Za toto jednání vám může hrozit až několikatisícová pokuta.

Musím platit ekologický poplatek?

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která stanovuje mimo jiné také ekologický poplatek (chcete-li ekonomickou daň). Tu musí ze zákona odvést každý, kdo registruje svůj automobil vyrobený do roku 1999. Poplatek se určuje dle emisních limitů (EURO), přičemž jeho sazba se pohybuje od 3 000 – 10 000 Kč. Kdo všechno musí ekologický poplatek platit? To se dozvíte na následujících řádcích.

Kdo musí platit ekologický poplatek?

Ekologický poplatek se vztahuje na všechna osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tun, která jsou vyrobená před rokem 1999. O výši poplatku však rozhoduje norma emisních limitů (EURO). Tuto informaci naleznete ve vašem technickém průkazu. Pokud zde uvidíte označení EURO 1, činí poplatek 5000 Kč, pokud se vaše auto nachází v emisní skupině EURO 2, zaplatíte 3000 Kč a skupiny třetí se poplatek nedotkne vůbec. Pokud se však váš osobní automobil nenachází ani ve skupině EURO 1, připravte si celých 10 000 Kč.

Kdo může poplatek uhradit?

Samotný ekologický poplatek nemusí zaplatit pouze vlastník vozidla. Může to být kterákoliv osoba, která přijde automobil zaregistrovat. Pokud však nejste prvním majitelem vozidla a můžete doložit doklad o zaplacení tohoto poplatku, ekologická daň se na vás již nevztahuje. Od ekologického poplatku jsou také osvobozeny oficiální veteráni nebo sportovní speciály.

Proč se ekologický poplatek vybírá?

Především proto, že nároky na snížení emisních limitů nebyly před rokem 1999 takto vysoké. Tato vozidla tedy znečišťují a zatěžují životní prostředí nesrovnatelně více, než současně vyráběné automobily. Ekologický poplatek je odváděn do Státního fondu životního prostředí, který je možno žádat o nejrůznější dotace nebo příspěvky na solární panely, tepelná čerpadla atd. Máte tak šanci, že se vám odvedené finanční prostředky mnohonásobně vrátí.

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 383/2008 Sb. o odpadech, která ukládá povinnost registrace vozidla vyrobeného před rokem 1999, která bude spojená s poplatkem ve výši 3 000 – 10 000 Kč. O výši poplatku rozhoduje především úroveň normy tzv. EURO. 3. stupně se ekologická daň nedotkne vůbec. Výše poplatku u emisního označení EURO 2 činí 5 000 a pro vozidla s označením EURO 1 5 000 Kč. Pokud emise vozidla nesplňují ani normu EURO 1, je majitel povinen uhradit poplatek ve výši 10 000 Kč.

Kdo musí ekologickou daň zaplatit?

Poplatek zaplatil každý, kdo přišel své vozidlo registrovat po datu 1. 1. 2009. Nemalou „výhodou“ je, že ekologickou daň platí pouze první vlastník vozidla. Při převodu vozidla na jinou osobu se poplatek opětovně neplatí. Od poplatku jsou osvobozeni oficiální veteráni a sportovní speciály. Zkoušet vydávat svou starou Škodovku za historický vůz nebo (nedej bože) sportovní speciál se ale opravdu nevyplatíJ

Kde se poplatky promítnou?

Většina poplatků končí v kase státního rozpočtu, která je očividně velmi, ale velmi děravá. V tomto případě však putují vybrané poplatky do Státního fondu životního prostředí. Tento fond poskytuje nejrůznější dotace podnikatelům, ale také soukromým subjektům. Zažádat si zde můžete například o grant na solární panely, tepelná čerpadla apod.

Co říci závěrem?

Současná situace kolem automobilových emisí je sice o mnoho lepší, než tomu bylo v letech minulých, nicméně vozidla vyrobená před rokem 1999 (která denně potkáváme na našich silnicích) ještě nepodléhaly současným přísnějším normám a nařízením. Znečištění ovzduší je tedy u těchto automobilů stále velmi vysoké. Ekologická daň by měla proto redukovat počet vlastníků těchto automobilů, případně vybírat daň, kterou lze možno použít ke zkvalitnění ovzduší a životního prostředí.

Ekologická likvidace vozidel

Máte doma vozidlo, kterého se chcete zbavit? Proč jej odvážet do vrakoviště, když existuje modernější varianta nezatěžující životní prostředí? Jedná se o ekologickou likvidaci ojetých vozů, kterou většina velkých měst nabízí zdarma i s odvozem.

Ekologickou likvidaci vozidel nařizuje zákon

Ačkoliv to mnoho řidičů možná ani netuší, ekologická likvidace musí být provedena u každého vozidla, u kterého žádá jeho vlastník o trvalé vyřazení z evidence vozidel. V zákoně je také zakotveno, že samotná likvidace starého vozidla musí být provedena na vlastní náklady. Pokud zažádáte o vyřazení z evidence bez platného osvědčení o ekologické likvidaci vozidel, budete nucenu uhradit tzv. zákonné pojištění motorových vozidel.

Pro ekologickou likvidaci stačí pouze jediný telefonát

V případě, že nechcete ekologicky likvidovat vozidlo na vlastní náklady (což je také téměř nemožné), stačí se informovat o této službě, kterou můžete využít v každém větším městě. Obvykle stačí jediný telefonát nebo email a pro vaše vozidlo si zaměstnanci společnosti přijedou a ekologicky jej zlikvidují. Ve většině případů můžete dostat zajímavou finanční prémii, která se rozhodně bude hodit. Firma je povinna vystavit vám certifikát o provedené ekologické likvidaci vozidla.

Pozor na podvodné „ekologické likvidátory“

Stále více přibývá podvedených řidičů, kteří svůj automobil odevzdali neautorizované firmě a již nikdy neviděli ani jejich zástupce ani platný certifikát o ekologické likvidaci. Proto je nutno vybírat pouze ty firmy, které působí na našem trhu delší dobu a mají veřejně dostupné kladné reference. V obchodním rejstříku si také můžete zjistit, zda má konkrétní firma oprávnění pro podnikání v této oblasti (na základě identifikačního čísla). Budete mít jistotu, že se nestanete obětí podvodu.

 

 

Leave a Reply