Bezpečná údržba a oprava vašeho auta

 

Možná i vy byste rádi uměli své auto opravovat a udržovat v řádném stavu. Jak to ale dělat bezpečně?

Prioritou by měla být především vaše bezpečnost. je snadné se zranit, když pracujete ve stísněném prostoru nebo když tlačíte na nějaký nástroj. Jak se dá zranění předejít? Když utahujete šroub klíčem, ujistěte se, že jste klíč nasadili správně. Položte si otázku: ‚Kdyby mi klíč sklouzl, do čeho bych rukou narazil?‘ Určitou ochranu vám mohou poskytnout pracovní rukavice nebo hadr omotaný kolem ruky. Dávejte pozor, jakou sílu vynakládáte. Pokud je to možné, klíč přitahujte k sobě, místo abyste jej tlačili od sebe. Podobně když uvolňujete pevně utažený šroub, dělejte to jen o čtvrt otáčky. Tyto zásady jsou vždy užitečné, a proto je nikdy nezanedbávejte, a to ani tehdy, když spěcháte.

Ke zranění často dojde tehdy, když je nějaký nástroj použit k něčemu jinému, než k čemu je určen.  Při výměně svíček je nutné použít  klíč správné velikosti, (klíč by se  stále sesmekával)  když se snažíte odšroubovat první svíčku .   Se správným nástrojem (klíčem)  výměna  5 svíček  -    nezabere ani  tolik času, kolik času zabrala  výměna té první. Se správným klíčem to navíc je bezpečnější. Používejte správné nářadí.

Když se díváte pod palubní desku nebo pracujete pod autem, mohlo by vám něco spadnout do oka. Jak tomu předejít?   „V dílně, kde pracuji, jsou takové ochranné pomůcky povinností“. Oči byste si měli chránit také tehdy, když manipulujete s nebezpečnými tekutinami, například s kyselinou z baterií.

Při práci pod autem vždy užívejte řádný zvedák nebo pracujte v montážní jámě. Nikdy nepracujte pod autem, které drží jen na jednom zvedáku. Návody k obsluze některých typů aut uvádějí, kde by měl být zvedák nebo zvedáky umístěny, aby auto bylo řádně zajištěno. Pamatujte však na to, že za určitých okolností by auto mohlo ze zvedáků sklouznout, například tehdy, když silou uvolňujete nějaký zatuhlý šroub.

Předcházejte nebezpečným překvapením

Některé části auta se mohou při provozu rozehřát na poměrně vysokou teplotu a kdybyste se jich dotkli, mohli byste se popálit. Například voda v chladiči zůstává horká i nějakou dobu potom, co jste motor vypnuli. Neodstraňujte tedy zátku chladiče, dokud nemá takovou teplotu, že na ní pohodlně udržíte ruku. U některých aut je větrák chladiče poháněn elektřinou a zapíná se automaticky, a to i tehdy, když je motor vypnut. Než tedy začnete pracovat, odpojte z baterie uzemňovací kabel, abyste předešli případnému zranění.

Sundejte si také prsteny a jiné ozdoby, a to zvláště tehdy, když motor běží. Nejenže byste jimi mohli zachytit za různé součástky, ale kovové šperky by navíc mohly vyvolat zkrat a rozžhavit se. Volné rukávy, kravaty, šátky, ale i dlouhé vlasy by se mohly zaplést do pohyblivých částí auta.

I když si myslíte, že jste už s prací hotovi, nezapomeňte na jedno důležité pravidlo. „Vždy svou práci zkontrolujte dvakrát,“.

Pokud budete např. opravovat brzdy na toto pravidlo zapomínejte!( Brzdy selžou  a auto se rozjede )

Jak zvládat nepředvídané situace

Může  například nastat situace –  motor  auta se  přehřeje, praskne  hadice u chladiče a voda vyteče. Je dobré mít  v autě lepicí pásku, tou  hadici provizorně opravit a do chladiče nalít vodu a nemrznoucí směs. „Nechte nejprve vychladnout“  Potom zajeďte  do prodejny s náhradními díly a kupte  novou hadici.

Je potřeba, aby člověk byl připravený na různé eventuality a měl s sebou v autě věci, které se dají použít k nouzové opravě.

Při jízdě autem je dobré dávat pozor na nezvyklé zvuky a pachy, které např. vycházejí z motoru auta. Pokud tato situace nastane , vypněte motor,  otevřete kapotu a vyčkejte až teplota klesne alespoń na 60 stupňů (provozní teplota 90 stupňů )                                                                                                                           uvidíte-li  malý gejzír nemrznoucí kapaliny, který vystřikuje  z horní části hadice vedoucí z chladiče a pokud je ve vyrovnávací nádobě chladící kapaliny alespoň na minimum, ( zátku neotvírejte, motor vypněte a vyčkejte,  až teplota klesne alespoń na 60 stupňů - 70 stupňů). Nechte motor zchladit a poté můžete dojet do nejbližšího servisu.

Co byste měli dělat, když se vám auto porouchá na dálnici?

Nejprve se snažte dostat auto co nejdál od jízdních pruhů. Pasažéři, zejména děti, by měli zůstat v autě a měli by mít zapnuté bezpečnostní pásy. Pokud nemůžete zůstat v autě, držte se co nejdál od projíždějících vozidel. Zapněte varovné osvětlení. Zvedněte kapotu, což pro ostatní řidiče bude signálem, že máte s autem potíže. Umístěte také výstražný trojúhelník, ale buďte při tom opatrní.

Pokud máte vybitou baterii, můžete se pokusit ji nabít pomocí jiného vozidla. Pamatujte však na to, že autobaterie může být zdrojem vysoce hořlavých plynů. Jiskra může tyto plyny snadno zapálit, čímž dojde k explozi a k rozstříknutí žíravé kyseliny. Pokud si tedy nejste jisti, jak baterii nabít, počkejte na pomoc odborníka.

Ukázali jsme si, že údržba auta je vážná odpovědnost. Ať už na autě děláte nějakou nouzovou opravu nebo se věnujete běžné údržbě, vždy pamatujte na to, že prvořadou věcí je vaše bezpečnost.

Jestliže nějakou opravu děláte poprvé, napřed se podívejte do příručky o údržbě a opravách automobilů nebo požádejte o pomoc někoho zkušeného. Pokud máte v autě nějaké elektronicky řízené části, možná bude lepší, aby opravu provedl zkušený mechanik, který k tomu má potřebné zařízení.

Věci, které byste měli mít v autě

 • Rezervní pneumatika a zvedák
 • Kabely na dobití baterie
 • Výstražný trojúhelník
 • Nářadí a ochranné brýle
 • Kapesní svítilna
 • Přiměřené množství oleje, vody, nemrznoucí směsi a brzdové kapaliny
 • Lepicí páska
 • Náhradní pojistky
 • Tažné lano
 • (Poznámka: V některých zemích může auto táhnout jen profesionální odtahová služba)
 • Bedna na nářadí

Možná se rozhodnete vozit s sebou ještě další nářadí nebo náhradní součástky. Některé automobilové kluby, jež poskytují nouzové opravy, však nechtějí opravovat porouchaná auta, jestliže majitel již s opravou začal sám. Pokud k nějakému automobilovému klubu patříte, zjistěte si, jaké opravy můžete provádět sami.

 

 

 

 

Leave a Reply