Poradíme vám při koupi ojetého vozu

Koupě auta - doporučujeme  technickou prohlídku svěřit do rukou našeho vynikajícího automechanika.   

Některé věci zvládnete s naším návodem hravě. 

Na co se zaměřit – na výrobní štítky,samolepky se servisními údaji. (např.počet najetých km při poslední výměně oleje v servisu). Údaje porovnejte se servisní knížkou a současným stavem tachometru.   

Lak

Kontrola barvy laku – za denního světla nebo pod zářivkami celého auta. Dívejte se po stopách tmelu a kytu (broušení) pod lakem

 • prach, smítka, dolíčky
 • po hrankách na laku v ohybech okolí těsnicích a ukončovacích lišt, např.u dveří, oken
 • v  okolí světel, směrových světel a těsnění oken a špatném spasování

Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken.

Důvodem oprav a přelakování můžem být i koroze – odloupávající se a drolící se části laku nebo výskyt puchýřků laku, spodních částech  karoserie. Porovnejte velikost spár (mezer) mezi jednotlivými částmi karoserie – díly musí lícovat a spáry mezi nimi musí být stejně široké. Zkontrolujte  lak na šroubech, které spojují jednotlivé části karoserie, není -li poškozen. Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány, svědčí to o výměně nebo opravě daného dílu.

Originální spoje a tmelení karoserie

Zkontrolujte spoje (sváry)-jsou při výrobě v továrně překryty plastovým tmelem. Ty chrání karoserii před zatékáním vody a vnikáním nečistot. Po opravě je většinou není možné uvést do původního stavu, tmel je hrbolatý, nepravidelný a často je i proveden z jiného materiálu.

Otevřete motorový a zavazadlový prostor, nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděli na vnitřní spoje karoserie i jejího skeletu. Pokračujte na všech částech vozu. Kontrolujte obě strany zároveň a vzájemně je porovnávejte. Spoje jsou strojové, proto by mělo být vše symetrické.

Interiér

Zkontrolujte stav

 • čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení aj.)
 • volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadicí páky – při 50 000 najetých km . Musí být vidět struktura povrchového materiálu.
 • při více než 250 000 km je poškozen potah řadící páky. Pedály jsou ošlapány.

Interiér známky zatopení

Důkladně prohlédněte vnitřek vozidla a rozeberte  čalounění ve dveřích, podívejte se pod prahové lišty, pod koberce i sedačky a pod přístrojovou desku: její kontrola bývá často opomíjena - (zbytky písku a zápach bahna.) Působením vody povolí izolace-oxidace . Často pak nefungují elektricky ovládané části vozu.

Elektrické součásti

Kontrolujte i základní věci, např. jestli svítí všechna světla, včetně brzdových a směrových. Elektrické ovládání oken  musí být plynulé a bez rušivých zvuků. Klimatizaci vyzkoušejte s nastartovaným motorem na místě ,ale také i za jízdy.

Pneumatiky a nápravy

Zkontrolujte přední i zadní nápravy – jakýkoliv atypický odklon kol je podezřelý. Důsledek – sjíždění pneumatik,ohrožuje bezpečnost.  Nesouměrně sjeté pneumatiky – závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách (vůz může být po vážné havárii).

Nemělo auto vystřelené airbagy?

Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. Kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, nebo kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že kontrolka je přepojena na jinou (trik soukromých dovozců) a airbag je nefunkční, vůz byl tedy pravděpodobně havarován. Další znaky: Kryt airbagu musí sedět přesně, na stranách musí být stejné mezery, střed musí být při zmáčknutí pevný, neměl by chybět nápis Airbag nebo Airbag – SRS a logo automobilky.

Motor

Pouhým pohledem  zjistíte mnohé.

 • Opět se podívejte na sváry a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno.
 • Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko – když je na něm mazut, znamená to, že olej prosakuje do vody nebo je špatné těsnění pod hlavou.
 • Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje.
 • Naskočit by měl napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se z něj neozývají žádné neobvyklé zvuky (klepání, škubání).
 • Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.
 • Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho – když je na ní mazut, znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzínem, znamená to, že mechanická pumpa propouští benzín.

Po čtvrthodině jízdy vyzkoušejte metodu mechanikova semaforu „černá – modrá – bílá

Metoda mechanikova semaforu

„černá – modrá –bílá“

 
Podle barvy kouře, který vychází z motoru po zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů.
Modrý kouř – pístní kroužky propouští olej do válce nebo netěsní gufera ventilů. Motor je silně opotřebovaný.
Černý kouř (u dieselu) – motor je pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo.
Bílý kouř – do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru

Motor

V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku

Začněte pomalým rozjížděním – chod motoru by měl být plynulý, bez jakéhokoliv škubání. Zrychlujte pomalu až do maximálních otáček. V záběru motoru by neměly být žádné prodlevy ztráty výkonu. Pokud je motor vybaven turbodmychadlem, trvá chvíli, než začne působit. Potom by měl být znatelný plynulý nárůst výkonu.

Převodovka

Rychlosti musí jít zařadit lehce, plynule a přesně. Řazení vyzkoušejte při pomalé, klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima. Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Řazení rychlostí nesmí být provázeno žádným rázováním. Pokud ano, pak je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce.

Automatická převodovka

Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Řazení rychlostí nesmí být provázeno žádným rázováním. Pokud ano, pak je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce. Pozor si dejte především na vozy s pohonem 4×4 a s automatickou převodovkou.

Sbíhavost

Na rovném úseku za jízdy dejte na moment ruce z volantu – uvidíte, zda auto „netáhne“ do stran. Totéž zkuste při zvyšování i snižování rychlosti.Táne do stran-  možné příčíny -špatná geometrie,odkolon kol,rozvor náprav.

Brzdy

Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění z vysoké rychlosti – pokud se ozvou nezvyklé zvuky nebo dokonce rány či vibrace, očekávejte vysokou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy „nevadnou“, tedy jestli se při  opakovaném brzdění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte – pokud auto „nedrží stopu“, jsou na vině špatné brzdy, uchycení náprav, špatná geometrie nebo sjeté pneumatiky.

Poloosy

Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možné zatáčet na obě strany. Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte k razantnějšímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, zejména byste neměli slyšet zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole. Pokud ano, poloosa je špatná.

Ložiska kol

Opotřebení se projeví slyšitelným „hučením“. Za jízdy otáčejte volantem pozvolna tak, aby se váha vozu přenášela na jednu stranu. Poslouchejte rozdíl mezi zvukem při zatížení a odlehčení – opotřebované ložisko začne při zatížení výrazně „hučet“.

Výfuk, katalyzátor

Na závadu výfuku nebo katalyzátoru by vás mělo upozornit „zvonění“ – kovový, cinkavý zvuk. To znamená, že vnitřní části jsou poškozeny (vůz neprojde při STK).

Podvozek a tlumiče

Ještě před jízdou zkuste jednoduchý test: zatlačte na blatník v místě nad tlumičem, jako byste chtěli auto rozhoupat – rozhodně by nemělo v houpání pokračovat! Při prudkém zastavení by v žádném případě nemělo dojít ke zhoupnutí vozidla a k tendenci zpětného pohybu vozu. Rázy nebo vibrace způsobené nerovností vozovky by se neměly přenášet do samotného řízení. Toto může být způsobeno opotřebením závěsů ramen, čepů řízení, stabilizátorů, apod.

Co zjistíte při prohlídce na rampě?

Podvozek

Kontrolujte originalitu a souměrnost spojů a neporušenost tmelu. Pozor na neoriginální spoje (svary), které by naznačovaly, že auto bylo sestaveno ze dvou nebo více částí! Na nosných částech podvozku bezpečně poznáte, zda byl vůz vážně havarován.

Kola a pneumatiky

Kolo protočte, uvidíte, zda není poškozené a uslyšíte i chod ložiska. Vezměte za kolo silou a zalomcujte s ním. Neměla by být cítit žádná vůle, kolo musí sedět na nápravě napevno.

Motorová část podvozku

Sledujte stopy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.

Brzdy

Zkontrolujte brzdové kotouče – musí mít dostatečnou tloušťku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost!

Tlumiče

Tlumiče by měly být suché, bez známky úniku  jejich náplně.

Výfukový systém

Výfuk nesmí být prorezlý, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů výfuku. Katalyzátor – bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, a tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu.