Než vyjedete, nenechte nic náhodě.

 

Kontrolní světla a ukazatele na přístrojové desce představují nejjednodušší způsob komunikace vozidla s řidičem, umožňuje mu tím mít aktuální přehled o stavu vozu a s předstihem upozorní na případné mechanické problémy.

Přístrojová deska, její rozložení a spousta identifikátorů si za léta rozvoje aut prošla významným vývojem. Kontrolky měnily kabát od standardních žárovek do atraktivnějších a efektivnějších LED diod nebo dokonce v úplně digitální přístrojové desky.

Parkovací světla,  se používají k externímu osvělení stojícího vozu, které tvoří překážku silničnímu provozu a to v kombinaci s výstražnými blinkry. Je totiž možné je použít i v případě kdy neběží motor, jelikož je tím snížena spotřeba energie z autobaterie, než jak by tomu bylo u světel potkávacích. Rozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel.

Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce .

Nejpokrokovější je v tomto případě tzv. Head-Up display (HUD), což je prvek aktivní bezpečnosti, který zobrazuje všechny důležité informace (rychlost, směr navigace a výstražná upozornění) přímo do řidičova zorného pole. Jako všechno co je dnes IN a moderní, bylo vyvíjeno pro vojenský průmysl a i tato inovace vychází z vojenského letectví, kdy mají stíhačí pomocí HUD vše v zorném poli. Informace jsou promítány přes čelní sklo a pilotova pozornost se tak ničím nerozptyluje. Do automobilů se Head-Up Display dostal až mnohem později. Prvním sériovým automobilem s tímto systémem se stal Oldsmobil Cutlass Supreme z roku 1988. Dnes se touto technologií a jejím vývojem zabývá koncern BMW.

To je ale píseň budoucnosti, prozatím máme všichni klasickou „budíkovou“ desku a navigace. To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit seznam nejčastějších kontrolek přístrojové desky. Systém vlastní kontroly vozidla hlídá určité funkce a stav jednotlivých systémů vozidla. Kontrola probíhá nepřetržitě při zapnutém zapalování jak u stojícího vozidla, tak i za jízdy. Některé funkční závady, naléhavě nutné opravy, servisní úkony nebo jiné pokyny se zobrazují na displeji panelu přístrojů. Tato sdělení jsou rozdělena podle priority na červené a žluté symboly.

Červený symbol = signalizuje vážné ohrožení

 

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT:

  • Zastavte vozidlo.
  • Vypněte motor.
  • Zkontrolujte signalizovanou funkci.
  • V případě nutnosti přivolejte odbornou pomoc.

Žlutý symbol = signalizuje varování.

CO JE TŘEBA UDĚLAT:

  • Zkontrolujte signalizované funkce co nejdříve. (doplňte chybějící maziva, PHM, atd.)
  • Případně zajeďte do nejbližšího servisu

AIRBAG

Systm-airbag

Airbag je zařízení pasivní bezpečnosti používané zejména v automobilech. Jedná se o vak, který se v případě nehody nafoukne před pasažérem a zbrzdí náraz jeho těla, které by se jinak mohlo zranit o volant, sklo či jinou část automobilu. Airbag sám pouze zpomaluje náraz, není však schopen pasažéra zadržet, proto je nutné jej používat v kombinaci s bezpečnostními pásy. Ze statistik vyplývá, že airbag podstatně snižuje riziko smrti či vážného zranění. Kontrolka se na okamžik rozsvítí po zapnutí klíčku a zhasne. Pokud nezhasne, nebo pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu v systému a je nutné okamžitě vyhledat odborný servis.

ABS výstražné světlo

Protiblokovac-systm

- pokud svítí stabilně, pokaždé je něco špatně s Anti-block brzdovým systémem a je třeba navštívit servis. Všimněte si, že symbol ABS se aktivuje, jakmile nastartujete moto, ale automaticky se vypne po několika sekundách.

Brzdové obložení

Tlouka-brzdovho-obloen

Brzděním dochází k opotřebení brzdového obložení. Po čase je nutné brzdové obložení (brzdové čelisti, brzdové destičky) vyměnit za nové.

„Po čase“ je v tomto případě individuální pojem a závisí na:

  • způsobu jízdy
  • kvalitním brzdovém obložení
  • kvalitě brzdových kotoučů
  • brzdových bubnů

Na nutnost výměny brzdového obložení mohou upozornit mechanici v odborném servisu při pravidelných prohlídkáchpředepsaných výrobcem vozidla. V horším případě se nutnost výměny brzdového obložení projeví akusticky. Při brzdění slyšíme dření „kov nakov“. Pokud „špatně slyšíme“ jsme na nutnost výměny brzdového obložení u některých „chytrých vozidel“ upozorněni preve

Dlkov-svtla

Používáme je jako potkávací v případě, že naproti nám nic nejede a my chceme mít v noci přehled o rázu krajiny, tvaru silnice a celkové situací před námi.

Kontrolka signalizuje rozsvícení dálkových světel, respektive přepnutí z potkávacích na dálková světla. Světla užíváme za snížené viditelnosti zpravidla mimo obec k lepšímu osvětlení vozovky v delším úseku před vozidlem. Těchto světel je nutné užít především při vyšší rychlosti vozidla. Při potkávání s protijedoucími vozidly je nutné tato světla ztlumit, tzn. přepnout na světla potkávací, abychom řidiče protijedoucích vozidel ani jiné účastníky provozu neoslnili.

Dobjen

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy signalizuje závadu v systému dobíjení. Znamená to, že akumulátor, jako zásobní zdroj elektrické energie, není dobíjen alternátorem, tedy provozním zdrojem elektrické energie. Situace je vážná, ale není tak dramatická jako při rozsvícení kontrolky mazání motoru. V našich silách obvykle může být zjištění zda nepraskl, nebo zda neprokluzuje klínový řemen pohánějící alternátor. Pokud se nám závadu nepodaří odstranit, můžeme v nouzi pokračovat v jízdě do doby, dokud zcela nevybijeme v důsledku závady nedobíjený akumulátor. Při takovém nouzovém dojetí se snažíme omezit spotřebu elektrické energie, autorádio, ventilátor topení apod. Velké zatížení pro akumulátor je startování.

Elektronick-stabilizan-systm-esp

ESP se v počátku startování na 3 sekundy rozsvítí a poté zhasne, rozsvítí se v případě aktivace systému, neměl by ale svítit stabilně, potom je něco v nepořádku. ESP je rozšířením systémů ABS a ASR. Systém má informace o rychlosti jednotlivých kol, krouticím momentu motoru, otáčkách motoru, natočení volantu a snímač dostředivého zrychlení. Z těchto informací dokáže ESP zjistit zda-li se vozidlo nepohybuje ve smyku a pak případně zasáhnout tak, že provede pomocí akčního členu přibrzdění některého z kol a také snížení výkonu motoru. U některých typů vozů je vidět kontrolku s nápisem ESP nebo varianta výše uvedené ikony v trojúhelníku.

Imobilizér

 

Imobilizér je elektronické zabezpečovací zařízení integrované v automobilu. Brání nastartování motoru, pokud by nebyl vložen správný klíč,

či přiložen k čtečce čip majitele auta. To znemožňuje potenciálním zlodějům, aby použili vůz k jízdě, Vozidlo je touto technologií imobilní, tudíž nepojízdné.

Kontrolka se rozsvítí na několik sekund, čímž po zapnutí zapalování potvrzuje správnost použitého klíčku ve spínací skříňce. Pokud by použitý klíček byl nesprávný, např. padělek, bude kontrolka trvale blikat a vozidlo nebude možné uvést do provozu.

Mazání motoru (tlak motorového oleje)

Motorov-olej

Asi úplně nejdůležitější kontrolní světlo na vozidle. Po zapnutí klíčku do první polohy se na okamžik rozsvítí a my víme, že kontrolka je funkční. Pokud nezhasne po nastartování motoru nebo pokud se rozsvítí za jízdy, znamená rozsvícení kontrolky závadu v mazacím systému. Abychom nezadřeli motor, musíme ho okamžitě vypnout a hledáme závadu. V našich silách je pouze kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Pokud je oleje v motoru dostatek, nezbývá nám nic jiného než volat odborný servis a vozidlo necháme odtáhnout. V žádném případě nesmíme nechat motor v chodu, a to ani na volnoběžné otáčky. Pozor, kontrolku „mazání motoru“ nemůžeme chápat jako kontrolku správného množství oleje v motoru. Na kontrolu množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka, byť by se někomu mohl zdát tento způsob jako „potupný“.

Potkvac-svtla

Parkovací světla,  se používají k externímu osvělení stojícího vozu, které tvoří překážku silničnímu provozu a to v kombinaci s výstražnými blinkry. Je totiž možné je použít i v případě kdy neběží motor, jelikož je tím snížena spotřeba energie z autobaterie, než jak by tomu bylo u světel potkávacích. Rozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel. Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce .

Ostřikovač zadního a předního skla

Hladina-kapaliny-v-ndrce-ostikova

Využíváme k odstranění nečistot na zadním či předním okně v kooperaci se stěrači. Symbolu bývá užito na páčce, spínači. Symbol svítí v případě, že dochází náplň ostřikovací  nádoby.

Oteven-dve

Kontrolní světlo svítí, pokud jsou otevřeny jedny nebo více dveří. Pokud se otevřou některé dveře za jízdy, kontrolní světlo se rozsvítí a zazní akustická signalizace. Toto kontrolní světlo svítí i při vypnutém zapalování.

Parkovací brzda - tzv.“zatažená ručka“

parkovaci

Svítí-li tato kontrolka máme zabrzděnu parkovací, neboli ruční brzdu. Pokud stojíme, je vše v pořádku. Pokud jedeme, je to horší. Ruční brzda může být zabrzděná více či méně. Za určitých okolností vozidlo jede i se zabržděnou ruční brzdou. Vozidlo špatně akceleruje, je „líné“, jedeme stále jakoby do kopce. Pokud nereagujeme na tyto příznaky, po několika kilometrech dojde k nebezpečnému zahřátí brzd. Později se zahřeje celé kolo, vlivem teploty může z ložiska kol vytékat mazací tuk a ložisko zadřeme. Pokud bych chtěl situaci ještě víc zdramatizovat, může dojít k požáru celého vozidla. Raději nezapomeňme ruční brzdu odbrzdit.

Potkvac-svtla

Potkávací světla se používají k osvětlení vozovky a terénu před vozidlem večer a v noci.

Od 1. 7. 2006 platí nová, přísnější  pravidla a je povinné denní svícení těmito světl.

Kontrolka nás upozorňuje na rozsvícená potkávací světla. Tato světla užíváme běžně za jízdy. Potkávací se jmenují proto, že se s těmito světly potkáváme s protijedoucími vozidly, aniž bychom je oslnili. Rozsvícená kontrolka ještě nemusí znamenat, že nám potkávací světla skutečně svítí. Kontrolka může svítit, ale ve světlometu s potkávacím světlem může být vadná žárovka.

Svtlomety-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.

Regulace-prokluzu-asr

Kontrolní světlo  se rozsvítí na několik sekund po zapnutí zapalování. Kontrolní světlo při regulačním procesu za jízdy bliká. Je-li v systému ASR závada, kontrolní světlo svítí trvale. Protože systém ASR  spolupracuje s ABS,  svítí při výpadku ABS i kontrolní světlo ASR. Vpřípadě, že se kontrolní světlo  rozsvítí hned po spuštění motoru, mohlo dojít z technických důvodů k vypnutí systému ASR. V takovémpřípadě můžete ASR znovu zapnout vypnutím a zapnutím zapalování. Pokud kontrolní světlo zhasne, je systém ASR opět plně funkční.

Rezerva-paliva

Oranžová kontrolka se rozsvítí pokud zásoba paliva v nádrži klesne na rezervu. Toto množství paliva může být u různých vozidel různé. Orientačně bychom na toto množství paliva měli ujet ještě asi 70 – 100 km. Pozor, palivoměr nemusí ukazovat zcela přesně a ani kontrolka se nemusí rozsvítit ve zcela přesném okamžiku.

Elektromechanick-servozen

Kontrolka se rozsvítí při závadě v systému, např. při nedostatku hydraulické kapaliny v servořízení nebo při závadě elektroniky. Při závadě v systému zůstává vozidlo plně řiditelné, ale při otáčení volantu je nutné vynaložit větší sílu.

Smrov-vpravo

Směrová světla – blinkry  používáme je z důvodu informovat ostatní o změně našeho směru. Levá či pravá kontrolka signalizuje rozsvícení levých či pravých směrových světel. Kontrolka, stejně jako směrová světla, svítí přerušovaně. Signalizace kontrolky neznamená, že všechny směrovky, přední, zadní i boční skutečně svítí. V případě vadné žárovky v jedné ze směrovek by se ale obvykle frekvence blikání kontrolky zvýšila. Kontrolka by tedy blikala rychleji a pro nás je to pokyn zastavit, vystoupit a jít se přesvědčit, zda nám během jízdy nepraskla žárovka v některé ze směrovek na té straně vozidla, na které kontrolka bliká rychleji.

Směrová světla vozidla s přívěsem

smer-prives

Kontrolka je funkční pouze pokud je k vozidlu připojen přívěs a používá se současně pro levou i pravou směrovku. Kontrolka bliká při zapnuté levé nebo pravé směrovce, pokud na vozidle nebo přívěsu jsou všechna směrová světla na danou stranu funkční. Pokud všechna směrová světla na danou stranu na vozidle i přívěsu funkční nejsou, kontrolka nebliká.

Teplota-mnostv-chladic-kapaliny

Kromě kontrolky se tento symbol užívá také na teploměru chladicí kapaliny na přístrojové desce, obvykle v bílé barvě. Pokud dojde k přehřátí chladicí kapaliny v motoru, signalizuje nám tento stav ručička teploměru. Protože bychom si ručky teploměru nemuseli všimnout, jsou navíc některá vozidla vybavena výstražnou červenou kontrolkou chladicí kapaliny. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, signalizuje nám přehřátí chladicí kapaliny v motoru, respektive nedostatek chladicí kapaliny v chladicím systému motoru. Je pravidlem, že pokud došlo k přehřátí motoru, půjde téměř vždy o nedostatek chladicí kapaliny v motoru. Nedostatek chladicí kapaliny je buď příčinou, nebo následkem přehřátí. V každém případě budeme muset kapalinu doplnit. Při otevírání víčka chladiče nebo vyrovnávací nádržky dáváme pozor, abychom se neopařili. Chladicí systém je pod tlakem.

Tlak-v-pneumatikch

Vko-zavazadlovho-prostoru

Kontrolní světlo svítí po zapnutí zapalování, je-li otevřeno víko zavazadlového prostoru. Pokud se otevře víko zavazadlového prostoru za jízdy, kontrolní světlo se rozsvítí a zazní akustická signalizace. Jako varovný signál zazní i akustická signalizace.

Vyhřívání zadního skla

zadni-sklo

Pokud kontrolka svítí, je zapnuté vyhřívání zadního skla. Stejný symbol v barvě bílé bývá užit též na elektrickém spínači vyhřívání zadního skla. Spínač použijeme např. za deště, když z vnitřní části skla dojde k jeho zamlžení. Vyhřívání zadního skla má velkou spotřebu elektrické energie, proto je dobré nenechat vyhřívání zbytečně dlouho v činnosti. Včasné vypnutí nám připomíná rozsvícená kontrolka.

Výstražná světla

vystrazna

Při zapnutí výstražných světel blikají současně směrovky na levé i pravé straně vozidla, současně bliká i tato kontrolka. Toto výstražné světelné zařízení užíváme, je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo.

Koncov-svtlo-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení zadních mlhovek. Zadní světlo do mlhy jsme povinni za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Pipnut-bezpenostnch-ps

Kontrolka upozorňuje na nutnost připoutání řidiče bezpečnostními pásy. V případě neuposlechnutí této výstrahy může zaznít i zvuková výstraha.

Symbol se objeví a zůstává aktivní tak dlouho, dokud pás zůstává nezapnutý. Zejména tuto záležitost není radno podceňovat. Závisí na tom lidské životy.

Brzdov-systm

Příčinou či následkem závady v brzdovém systému je nedostatek brzdové kapaliny. Rozsvícení kontrolky tedy znamená závadu v brzdovém systému či nedostatek brzdové kapaliny. Úbytek brzdové kapaliny není běžnou záležitostí. Opotřebením brzd dochází pouze k nepatrnému, téměř neznatelnému úbytku. Zjistíme-li výraznější úbytek brzdové kapaliny, jsme ve střehu. S velkou pravděpodobností tento stav může ukazovat na netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému. Kapalinu doplníme a pro jistotu necháme brzdy vozidla zkontrolovat v odborném servisu. Za těchto okolností můžeme při brzdění počítat s prodlouženým krokem brzdového pedálu a sníženým účinkem brzd. Pozor, někteří výrobci aut tuto kontrolku propojují i s indikací zatažené ruční brzdy, proto se nejdříve podívejte, zda se nejedná právě o tuto záležitost.

haven

Vznětové motory jsou obvykle vybaveny žhavicím zařízením pro usnadnění nastartování studeného motoru. Po pootočení klíčku ve spínací skříňce se kontrolka rozsvítí, čímž signalizuje, že žhavicí zařízení je v činnosti. Svítí několik vteřin, my čekáme. Po dosažení potřebné startovací teploty kontrolka zhasne a my okamžitě otočíme klíček dále do polohy „startování“. Při startování zahřátého motoru na provozní teplotu se kontrolka nerozsvítí, nebo se rozsvítí jen na nepatrný okamžik.

Je toho opravdu mnoho, ale včasné rozpoznání závady za pomocí těchto kontrolek vám pomůže ušetřit mnoho starostí a peněz. Všichni si potají přejeme, aby se nás tato varovná světýlka netýkala, ale stává se dnes a denně, že tomu neunikneme. Pokud se ve vašem zorném poli při řízení vozu zableskne nějaké z varovných upozornění, nezoufejte, zavolejte žlutým andělům  a oni se už o vás postarají, jsou to profesionálové, kteří střeží váš klid na silnicích.

Svtlomety-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlh, sněžení nebo hustého deště.

Pozor!

Pokud nebudete respektovat rozsvícená světla, příslušné popisy a varovné pokyny, může to vést k vážným zraněním nebo k poškození vozidla.

Leave a Reply