Benz Patent-Motorwagen 1885-1886

 

 

 
 
 
 Automobilu je 125 let

 Na první vozidlo poháněné výbušným motorem si dělá dodnes nárok několik zemí, prokazatelně na jeho vývoji pracovali nezávisle na sobě dva němečtí průkopníci: Gottlieb Daimler a Karl Benz. Hranice je obtížné definovat, vozy bez koní existovaly …

 Nutno dodat, že například parovozy Amédée Bolléeho byly konstrukčně dokonalejší. Prvních dvacet let svého vývoje musely automobily se spalovacími motory soupeřit s parními a elektromobily. A druhé dva byly zpočátku úspěšnější. Ještě před koncem 19. století jel Camille Jenatzy se svou Jamais Contente poprvé přes 100 km/h, Léon Serpollet překonal s lehkým parovozem vlastní konstrukce stodvacetikilometrovou rychlost v roce 1902. Nejednalo se snad o automobil?

Příjmení strojvůdci…

Celý článek si můžete přečíst na:
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGckn18k5OrTrKJJW8817
EtuajjAQ&url=http://veteran.auto.cz/auta/benz-patent-motorwagen-1885-1886-au
tomobilu-je-125-let/
.

Leave a Reply