Technika úsporné jízdy

 

Dá se říci, že technika jízdy ovlivňuje spotřebu vozidla rozhodujícím způsobem. Někdy se udává, že stylem jízdy lze ušetřit 20 – 30 % paliva. Díky velkému pokroku v konstrukci vozidel je to dnes možná až 50 % a patrně tento podíl dále poroste.

Proto není divu, že některé automobily (Mercedes-Benz, Audi) pořádají kurzy úsporného způsobu jízdy. Rozdíly ve spotřebě na začátku a po skončení kurzu jsou opravdu neuvěřitelné a pohybují se od 30 do 50 %. Jezdit co nejúsporněji a nejšetrněji vůči životnímu prostředí se dokáže naučit každý. V poslední době se začínají objevovat první tzv. ,,třílitrové“ automobily, tedy takové, které mají průměrnou spotřebu paliva okolo 3 litrů na 100 km. S tímtéž vozidlem dokáží jet dva řidiči po stejné trase s obrovským rozdílem ve spotřebě. A přitom doba jízdy bude téměř shodná. Stačí jedny stažené závory a veškerý spěch se ukáže jako zbytečný.

Mezi motoristy dodnes přežívá chybný názor, že do svahu je lepší podřadit na nižší rychlostní stupeň místo přidání plynu. Ve skutečnosti však jede vozidlo úsporněji při velkém zatížení motoru a samozřejmě se zařazeným co nejvyšším převodovým stupněm. Tento fakt je třeba si velmi dobře zapamatovat, protože je pro úspornou jízdu jedním z nejdůležitějších.

Leave a Reply