Nezařazené

Mercedes chystá rivala

 

 

 

Mercedes lze bez jakýchkoli předsudků považovat za konzervativní značku, která se obvykle drží zajetých formátů. Ty vylepšuje k absolutní dokonalosti a jen málokdy nás šokuje něčím nepředvídatelným, tak třeba od křížení neslučitelných modelových řad tady jsou jiné automobilky. A tak i s velkým SUV příbuzným s kupé s pohonem všech kol přišla jiná značka.

Jenže jak se zdá, u Mercedesu se rozhodly, že nastal čas konkurenci zatopit a tak se mluví o soupeři pro BMW X6, kterého by měl Mercedes za nějaké tři roky představit. Bude to nové GLS? Pravděpodobně ano. V podstatě by mělo jít o novou třídu ML karoserií a kabinou upravenou pro čtyři samostatná sedadla, s designovým vlivem limuzíny CLS, Jasně, splývavá záď …

Mercedes tedy míří do teritoria BMW X6, ale také Audi Q6, které se mělo v podobném duchu také představit. Nepůjde o nic pomalého, čtyřválce jsou zapovězeny, počítat lze s šestiválcem 3,5 litru (zřejmě s turbem), s osmiválci a ano, podle všeho se ukáže i přeplňovaná verze 5,5 V8 od AMG.

 

Než vyjedete, nenechte nic náhodě.

 

Kontrolní světla a ukazatele na přístrojové desce představují nejjednodušší způsob komunikace vozidla s řidičem, umožňuje mu tím mít aktuální přehled o stavu vozu a s předstihem upozorní na případné mechanické problémy.

Přístrojová deska, její rozložení a spousta identifikátorů si za léta rozvoje aut prošla významným vývojem. Kontrolky měnily kabát od standardních žárovek do atraktivnějších a efektivnějších LED diod nebo dokonce v úplně digitální přístrojové desky.

Parkovací světla,  se používají k externímu osvělení stojícího vozu, které tvoří překážku silničnímu provozu a to v kombinaci s výstražnými blinkry. Je totiž možné je použít i v případě kdy neběží motor, jelikož je tím snížena spotřeba energie z autobaterie, než jak by tomu bylo u světel potkávacích. Rozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel.

Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce .

Nejpokrokovější je v tomto případě tzv. Head-Up display (HUD), což je prvek aktivní bezpečnosti, který zobrazuje všechny důležité informace (rychlost, směr navigace a výstražná upozornění) přímo do řidičova zorného pole. Jako všechno co je dnes IN a moderní, bylo vyvíjeno pro vojenský průmysl a i tato inovace vychází z vojenského letectví, kdy mají stíhačí pomocí HUD vše v zorném poli. Informace jsou promítány přes čelní sklo a pilotova pozornost se tak ničím nerozptyluje. Do automobilů se Head-Up Display dostal až mnohem později. Prvním sériovým automobilem s tímto systémem se stal Oldsmobil Cutlass Supreme z roku 1988. Dnes se touto technologií a jejím vývojem zabývá koncern BMW.

To je ale píseň budoucnosti, prozatím máme všichni klasickou „budíkovou“ desku a navigace. To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit seznam nejčastějších kontrolek přístrojové desky. Systém vlastní kontroly vozidla hlídá určité funkce a stav jednotlivých systémů vozidla. Kontrola probíhá nepřetržitě při zapnutém zapalování jak u stojícího vozidla, tak i za jízdy. Některé funkční závady, naléhavě nutné opravy, servisní úkony nebo jiné pokyny se zobrazují na displeji panelu přístrojů. Tato sdělení jsou rozdělena podle priority na červené a žluté symboly.

Červený symbol = signalizuje vážné ohrožení

 

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT:

 • Zastavte vozidlo.
 • Vypněte motor.
 • Zkontrolujte signalizovanou funkci.
 • V případě nutnosti přivolejte odbornou pomoc.

Žlutý symbol = signalizuje varování.

CO JE TŘEBA UDĚLAT:

 • Zkontrolujte signalizované funkce co nejdříve. (doplňte chybějící maziva, PHM, atd.)
 • Případně zajeďte do nejbližšího servisu

AIRBAG

Systm-airbag

Airbag je zařízení pasivní bezpečnosti používané zejména v automobilech. Jedná se o vak, který se v případě nehody nafoukne před pasažérem a zbrzdí náraz jeho těla, které by se jinak mohlo zranit o volant, sklo či jinou část automobilu. Airbag sám pouze zpomaluje náraz, není však schopen pasažéra zadržet, proto je nutné jej používat v kombinaci s bezpečnostními pásy. Ze statistik vyplývá, že airbag podstatně snižuje riziko smrti či vážného zranění. Kontrolka se na okamžik rozsvítí po zapnutí klíčku a zhasne. Pokud nezhasne, nebo pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu v systému a je nutné okamžitě vyhledat odborný servis.

ABS výstražné světlo

Protiblokovac-systm

- pokud svítí stabilně, pokaždé je něco špatně s Anti-block brzdovým systémem a je třeba navštívit servis. Všimněte si, že symbol ABS se aktivuje, jakmile nastartujete moto, ale automaticky se vypne po několika sekundách.

Brzdové obložení

Tlouka-brzdovho-obloen

Brzděním dochází k opotřebení brzdového obložení. Po čase je nutné brzdové obložení (brzdové čelisti, brzdové destičky) vyměnit za nové.

„Po čase“ je v tomto případě individuální pojem a závisí na:

 • způsobu jízdy
 • kvalitním brzdovém obložení
 • kvalitě brzdových kotoučů
 • brzdových bubnů

Na nutnost výměny brzdového obložení mohou upozornit mechanici v odborném servisu při pravidelných prohlídkáchpředepsaných výrobcem vozidla. V horším případě se nutnost výměny brzdového obložení projeví akusticky. Při brzdění slyšíme dření „kov nakov“. Pokud „špatně slyšíme“ jsme na nutnost výměny brzdového obložení u některých „chytrých vozidel“ upozorněni preve

Dlkov-svtla

Používáme je jako potkávací v případě, že naproti nám nic nejede a my chceme mít v noci přehled o rázu krajiny, tvaru silnice a celkové situací před námi.

Kontrolka signalizuje rozsvícení dálkových světel, respektive přepnutí z potkávacích na dálková světla. Světla užíváme za snížené viditelnosti zpravidla mimo obec k lepšímu osvětlení vozovky v delším úseku před vozidlem. Těchto světel je nutné užít především při vyšší rychlosti vozidla. Při potkávání s protijedoucími vozidly je nutné tato světla ztlumit, tzn. přepnout na světla potkávací, abychom řidiče protijedoucích vozidel ani jiné účastníky provozu neoslnili.

Dobjen

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy signalizuje závadu v systému dobíjení. Znamená to, že akumulátor, jako zásobní zdroj elektrické energie, není dobíjen alternátorem, tedy provozním zdrojem elektrické energie. Situace je vážná, ale není tak dramatická jako při rozsvícení kontrolky mazání motoru. V našich silách obvykle může být zjištění zda nepraskl, nebo zda neprokluzuje klínový řemen pohánějící alternátor. Pokud se nám závadu nepodaří odstranit, můžeme v nouzi pokračovat v jízdě do doby, dokud zcela nevybijeme v důsledku závady nedobíjený akumulátor. Při takovém nouzovém dojetí se snažíme omezit spotřebu elektrické energie, autorádio, ventilátor topení apod. Velké zatížení pro akumulátor je startování.

Elektronick-stabilizan-systm-esp

ESP se v počátku startování na 3 sekundy rozsvítí a poté zhasne, rozsvítí se v případě aktivace systému, neměl by ale svítit stabilně, potom je něco v nepořádku. ESP je rozšířením systémů ABS a ASR. Systém má informace o rychlosti jednotlivých kol, krouticím momentu motoru, otáčkách motoru, natočení volantu a snímač dostředivého zrychlení. Z těchto informací dokáže ESP zjistit zda-li se vozidlo nepohybuje ve smyku a pak případně zasáhnout tak, že provede pomocí akčního členu přibrzdění některého z kol a také snížení výkonu motoru. U některých typů vozů je vidět kontrolku s nápisem ESP nebo varianta výše uvedené ikony v trojúhelníku.

Imobilizér

 

Imobilizér je elektronické zabezpečovací zařízení integrované v automobilu. Brání nastartování motoru, pokud by nebyl vložen správný klíč,

či přiložen k čtečce čip majitele auta. To znemožňuje potenciálním zlodějům, aby použili vůz k jízdě, Vozidlo je touto technologií imobilní, tudíž nepojízdné.

Kontrolka se rozsvítí na několik sekund, čímž po zapnutí zapalování potvrzuje správnost použitého klíčku ve spínací skříňce. Pokud by použitý klíček byl nesprávný, např. padělek, bude kontrolka trvale blikat a vozidlo nebude možné uvést do provozu.

Mazání motoru (tlak motorového oleje)

Motorov-olej

Asi úplně nejdůležitější kontrolní světlo na vozidle. Po zapnutí klíčku do první polohy se na okamžik rozsvítí a my víme, že kontrolka je funkční. Pokud nezhasne po nastartování motoru nebo pokud se rozsvítí za jízdy, znamená rozsvícení kontrolky závadu v mazacím systému. Abychom nezadřeli motor, musíme ho okamžitě vypnout a hledáme závadu. V našich silách je pouze kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Pokud je oleje v motoru dostatek, nezbývá nám nic jiného než volat odborný servis a vozidlo necháme odtáhnout. V žádném případě nesmíme nechat motor v chodu, a to ani na volnoběžné otáčky. Pozor, kontrolku „mazání motoru“ nemůžeme chápat jako kontrolku správného množství oleje v motoru. Na kontrolu množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka, byť by se někomu mohl zdát tento způsob jako „potupný“.

Potkvac-svtla

Parkovací světla,  se používají k externímu osvělení stojícího vozu, které tvoří překážku silničnímu provozu a to v kombinaci s výstražnými blinkry. Je totiž možné je použít i v případě kdy neběží motor, jelikož je tím snížena spotřeba energie z autobaterie, než jak by tomu bylo u světel potkávacích. Rozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel. Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce .

Ostřikovač zadního a předního skla

Hladina-kapaliny-v-ndrce-ostikova

Využíváme k odstranění nečistot na zadním či předním okně v kooperaci se stěrači. Symbolu bývá užito na páčce, spínači. Symbol svítí v případě, že dochází náplň ostřikovací  nádoby.

Oteven-dve

Kontrolní světlo svítí, pokud jsou otevřeny jedny nebo více dveří. Pokud se otevřou některé dveře za jízdy, kontrolní světlo se rozsvítí a zazní akustická signalizace. Toto kontrolní světlo svítí i při vypnutém zapalování.

Parkovací brzda - tzv.“zatažená ručka“

parkovaci

Svítí-li tato kontrolka máme zabrzděnu parkovací, neboli ruční brzdu. Pokud stojíme, je vše v pořádku. Pokud jedeme, je to horší. Ruční brzda může být zabrzděná více či méně. Za určitých okolností vozidlo jede i se zabržděnou ruční brzdou. Vozidlo špatně akceleruje, je „líné“, jedeme stále jakoby do kopce. Pokud nereagujeme na tyto příznaky, po několika kilometrech dojde k nebezpečnému zahřátí brzd. Později se zahřeje celé kolo, vlivem teploty může z ložiska kol vytékat mazací tuk a ložisko zadřeme. Pokud bych chtěl situaci ještě víc zdramatizovat, může dojít k požáru celého vozidla. Raději nezapomeňme ruční brzdu odbrzdit.

Potkvac-svtla

Potkávací světla se používají k osvětlení vozovky a terénu před vozidlem večer a v noci.

Od 1. 7. 2006 platí nová, přísnější  pravidla a je povinné denní svícení těmito světl.

Kontrolka nás upozorňuje na rozsvícená potkávací světla. Tato světla užíváme běžně za jízdy. Potkávací se jmenují proto, že se s těmito světly potkáváme s protijedoucími vozidly, aniž bychom je oslnili. Rozsvícená kontrolka ještě nemusí znamenat, že nám potkávací světla skutečně svítí. Kontrolka může svítit, ale ve světlometu s potkávacím světlem může být vadná žárovka.

Svtlomety-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.

Regulace-prokluzu-asr

Kontrolní světlo  se rozsvítí na několik sekund po zapnutí zapalování. Kontrolní světlo při regulačním procesu za jízdy bliká. Je-li v systému ASR závada, kontrolní světlo svítí trvale. Protože systém ASR  spolupracuje s ABS,  svítí při výpadku ABS i kontrolní světlo ASR. Vpřípadě, že se kontrolní světlo  rozsvítí hned po spuštění motoru, mohlo dojít z technických důvodů k vypnutí systému ASR. V takovémpřípadě můžete ASR znovu zapnout vypnutím a zapnutím zapalování. Pokud kontrolní světlo zhasne, je systém ASR opět plně funkční.

Rezerva-paliva

Oranžová kontrolka se rozsvítí pokud zásoba paliva v nádrži klesne na rezervu. Toto množství paliva může být u různých vozidel různé. Orientačně bychom na toto množství paliva měli ujet ještě asi 70 – 100 km. Pozor, palivoměr nemusí ukazovat zcela přesně a ani kontrolka se nemusí rozsvítit ve zcela přesném okamžiku.

Elektromechanick-servozen

Kontrolka se rozsvítí při závadě v systému, např. při nedostatku hydraulické kapaliny v servořízení nebo při závadě elektroniky. Při závadě v systému zůstává vozidlo plně řiditelné, ale při otáčení volantu je nutné vynaložit větší sílu.

Smrov-vpravo

Směrová světla – blinkry  používáme je z důvodu informovat ostatní o změně našeho směru. Levá či pravá kontrolka signalizuje rozsvícení levých či pravých směrových světel. Kontrolka, stejně jako směrová světla, svítí přerušovaně. Signalizace kontrolky neznamená, že všechny směrovky, přední, zadní i boční skutečně svítí. V případě vadné žárovky v jedné ze směrovek by se ale obvykle frekvence blikání kontrolky zvýšila. Kontrolka by tedy blikala rychleji a pro nás je to pokyn zastavit, vystoupit a jít se přesvědčit, zda nám během jízdy nepraskla žárovka v některé ze směrovek na té straně vozidla, na které kontrolka bliká rychleji.

Směrová světla vozidla s přívěsem

smer-prives

Kontrolka je funkční pouze pokud je k vozidlu připojen přívěs a používá se současně pro levou i pravou směrovku. Kontrolka bliká při zapnuté levé nebo pravé směrovce, pokud na vozidle nebo přívěsu jsou všechna směrová světla na danou stranu funkční. Pokud všechna směrová světla na danou stranu na vozidle i přívěsu funkční nejsou, kontrolka nebliká.

Teplota-mnostv-chladic-kapaliny

Kromě kontrolky se tento symbol užívá také na teploměru chladicí kapaliny na přístrojové desce, obvykle v bílé barvě. Pokud dojde k přehřátí chladicí kapaliny v motoru, signalizuje nám tento stav ručička teploměru. Protože bychom si ručky teploměru nemuseli všimnout, jsou navíc některá vozidla vybavena výstražnou červenou kontrolkou chladicí kapaliny. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, signalizuje nám přehřátí chladicí kapaliny v motoru, respektive nedostatek chladicí kapaliny v chladicím systému motoru. Je pravidlem, že pokud došlo k přehřátí motoru, půjde téměř vždy o nedostatek chladicí kapaliny v motoru. Nedostatek chladicí kapaliny je buď příčinou, nebo následkem přehřátí. V každém případě budeme muset kapalinu doplnit. Při otevírání víčka chladiče nebo vyrovnávací nádržky dáváme pozor, abychom se neopařili. Chladicí systém je pod tlakem.

Tlak-v-pneumatikch

Vko-zavazadlovho-prostoru

Kontrolní světlo svítí po zapnutí zapalování, je-li otevřeno víko zavazadlového prostoru. Pokud se otevře víko zavazadlového prostoru za jízdy, kontrolní světlo se rozsvítí a zazní akustická signalizace. Jako varovný signál zazní i akustická signalizace.

Vyhřívání zadního skla

zadni-sklo

Pokud kontrolka svítí, je zapnuté vyhřívání zadního skla. Stejný symbol v barvě bílé bývá užit též na elektrickém spínači vyhřívání zadního skla. Spínač použijeme např. za deště, když z vnitřní části skla dojde k jeho zamlžení. Vyhřívání zadního skla má velkou spotřebu elektrické energie, proto je dobré nenechat vyhřívání zbytečně dlouho v činnosti. Včasné vypnutí nám připomíná rozsvícená kontrolka.

Výstražná světla

vystrazna

Při zapnutí výstražných světel blikají současně směrovky na levé i pravé straně vozidla, současně bliká i tato kontrolka. Toto výstražné světelné zařízení užíváme, je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo.

Koncov-svtlo-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení zadních mlhovek. Zadní světlo do mlhy jsme povinni za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Pipnut-bezpenostnch-ps

Kontrolka upozorňuje na nutnost připoutání řidiče bezpečnostními pásy. V případě neuposlechnutí této výstrahy může zaznít i zvuková výstraha.

Symbol se objeví a zůstává aktivní tak dlouho, dokud pás zůstává nezapnutý. Zejména tuto záležitost není radno podceňovat. Závisí na tom lidské životy.

Brzdov-systm

Příčinou či následkem závady v brzdovém systému je nedostatek brzdové kapaliny. Rozsvícení kontrolky tedy znamená závadu v brzdovém systému či nedostatek brzdové kapaliny. Úbytek brzdové kapaliny není běžnou záležitostí. Opotřebením brzd dochází pouze k nepatrnému, téměř neznatelnému úbytku. Zjistíme-li výraznější úbytek brzdové kapaliny, jsme ve střehu. S velkou pravděpodobností tento stav může ukazovat na netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému. Kapalinu doplníme a pro jistotu necháme brzdy vozidla zkontrolovat v odborném servisu. Za těchto okolností můžeme při brzdění počítat s prodlouženým krokem brzdového pedálu a sníženým účinkem brzd. Pozor, někteří výrobci aut tuto kontrolku propojují i s indikací zatažené ruční brzdy, proto se nejdříve podívejte, zda se nejedná právě o tuto záležitost.

haven

Vznětové motory jsou obvykle vybaveny žhavicím zařízením pro usnadnění nastartování studeného motoru. Po pootočení klíčku ve spínací skříňce se kontrolka rozsvítí, čímž signalizuje, že žhavicí zařízení je v činnosti. Svítí několik vteřin, my čekáme. Po dosažení potřebné startovací teploty kontrolka zhasne a my okamžitě otočíme klíček dále do polohy „startování“. Při startování zahřátého motoru na provozní teplotu se kontrolka nerozsvítí, nebo se rozsvítí jen na nepatrný okamžik.

Je toho opravdu mnoho, ale včasné rozpoznání závady za pomocí těchto kontrolek vám pomůže ušetřit mnoho starostí a peněz. Všichni si potají přejeme, aby se nás tato varovná světýlka netýkala, ale stává se dnes a denně, že tomu neunikneme. Pokud se ve vašem zorném poli při řízení vozu zableskne nějaké z varovných upozornění, nezoufejte, zavolejte žlutým andělům  a oni se už o vás postarají, jsou to profesionálové, kteří střeží váš klid na silnicích.

Svtlomety-do-mlhy

Kontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlh, sněžení nebo hustého deště.

Pozor!

Pokud nebudete respektovat rozsvícená světla, příslušné popisy a varovné pokyny, může to vést k vážným zraněním nebo k poškození vozidla.

Vše o discích a kolech co je potřeba při nákupu vědět

 

 

Občas je až s podivem, co všechno český motorista dokáže na svůj vůz namontovat se sebejistým pocitem odborníka. Někdy k tomu vede snaha prodat za každou cenu, jindy je účelem úspora finančních prostředků při nákupu použitých disků. A chudák řidič mnohdy ani neví, jak snadno se může ocitnout v nebezpečné situaci. Proto tedy dovolte vysvětlení důležitých pojmů a zopakování několika zásad.

Každé kolo je definováno řadou údajů. Za nejdůležitější můžeme považovat velikost kola (samozřejmě čím větší kolo je, tím lépe auto vypadá).

Příklad značení velikosti disku: 7J x 15

 • 7 – Šířka disku v palcích (1 palec = 25,4 mm)
 • 15 – Průměr disku v palcích(1 palec = 25,4 mm)
 • J – Typ patice(u alu kol prakticky vždy J)
 • ET (z německého Einpresstiefe), česky zális, je rozměr udávaný v milimetrech.

Definice ET zní:

„Vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola na polovinu.“

Co tato definice znamená v praxi? Zjednodušeně lze říci, že se jedná o to, jak hluboko kolo „zapadne“ do blatníku. Čím větší je ET, tím blíže ke středu vozu je kolo umístěno. Hodnota ET se u většiny hliníkových ráfků určených pro evropské vozy pohybuje okolo 35 mm. ET lze snížit, a tím kolo „vysunout“ ven z podběhů, použitím distančních podložek a dlouhých šroubů nebo šteftů.

Další údaje jsou rovněž důležité, ale na kole je většinou nenajdete. PCD udává průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů a jejich počet. Tento údaj je u mnoha automobilů stejný.

Například: 100 x 5

100 – Průměr roztečné kružnice v mm 5 – Počet šroubů

V minulosti bývalo kolo centrováno pomocí upevňovacích šroubů. Tento postup se dnes již nepoužívá, kolo je vycentrováno pomocí středového kroužku. Průměr centrovací díry CB (= center bore) je udáván v mm a prakticky každý výrobce automobilu používá jiný. V praxi to znamená, že kola sice mohou mít stejnou rozteč, ale nemusí mít stejný průměr CB. V důsledku špatného vycentrování kolo „hází“ a auto vibruje (velmi častá chyba). Tyto vibrace se většinou projeví v rychlosti mezi 80 a 120 km/h. Aby výrobce zajistil možnosti použití jednoho typu disku na více značek vozů, používá systém výměnných středových kroužků. Disk je vyroben s velkou středovou dírou, do které se vloží přesný středový kroužek z plastu nebo duralu. Pak stačí mít jednu sadu disků, kterou pomocí sady kroužků můžeme namontovat na celou řadu vozů. Samozřejmě jen v případě, že tyto vozy mají stejnou rozteč, počet děr a odpovídající ET.

Upevňovací šrouby, případně matky, nyní pouze přitahují kolo na dosedací plochu, kde jeho radiální neboli příčné vedení zajišťuje již zmiňovaný středový kroužek. Šrouby proto nejsou vystaveny nežádoucímu ohybovému namáhání, ale pouze tahovému.

Neméně důležitou roli při výběru či výměně kol hraje rozměr pneumatik. Každé vozidlo má přesně dán vnější průměr kola, tedy i pneumatiky. Znamená to, že při výměně pneumatiky za jiný rozměr, například použijeme-li disk většího rozměru, je důležité zachovat stejný obvod pneumatiky. Čím větší disk bude použit, tím nižší profil pneumatiky musíme namontovat. Například vyměníme-li sériový disk 6Jx14 s pneu 185/60 R14 za disk 7Jx15, musíme namontovat nižší pneumatiku např. 190/50 R15, aby zůstal zachován vnější obvod. Značení rozměrů pneumatiky si opět ukážeme na příkladu:

Příklad rozměru pneumatiky:

 • R15 – Průměr dosedací patice disku v palcích – v tomto případě 15 palců
 • 195 – Šířka pneumatiky v mm – v tomto případě 195 mm
 • 195/50 R15 H H – Limit rychlosti – v tomto případě = 210 km/h
 • 50 – Profil pneumatiky v % šířky( výška bočnice pneumatiky) – v tomto případě 50 % ze 195 mm
 • DOT – Stáří pneumatiky, první dvě čísla značí týden a další čísla značí rok výroby.
 • Příklad:DOT 298 – vyrobeno 29.týden 1998
 • Příklad: DOT 1805- vyrobeno 18.týden 2005

Zopakujme si tedy zásady, které se nám budou hodit zejména při nákupu mimo odbornou prodejnu nebo nákupu starších disků v bazaru nebo prostřednictvím inzerátu. Rozteč a počet upevňovacích šroubů (PCD) musí být shodné na voze i na kole

 1. 1. Průměr centrovací díry (CB) a středového trnu na náboji auta musí mít stejný průměr
 2. 2. Boční zális (ET) musí odpovídat danému typu vozu, aby kolo neškrtalo o blatníky, nebo naopak o tlumiče nebo ramena (např. není možno zaměňovat disky z BMW řady 3 a 5, přestože údaje PCD i CB jsou shodné)
 3. 3. Upevňovací – kolové šrouby musí mít správnou délku, průměr, stoupání závitu a dosedací plochu
 4. 4. Je nutno zvolit rozměr pneumatiky vhodný pro daný typ vozu podle doporučení v tabulkách výrobců automobilů
 5. 5. Kolo nesmí házet do stran ani do výšky, což poznáte např. při roztočení ráfku na vyvažovačce

A co že nás nutí nakupovat disky z lehkých slitin? Řekněte sami, není to právě vzhled, co nás nutí vybavit svého miláčka stříbrným diskem s loukotěmi? Dalším důvodem je snížená hmotnost kol, protože rotující hmoty na kolech rostou dokonce s kvadrante rychlosti. A protože každý tuning začíná u litých disků, budeme určitě i nadále nakupovat disky nové i starší, ale mějme však stále na paměti bezpečnost a těch několik vyřčených zásad.

Test nosičů kol

 

 

Test nosičů kol na střechu a na tažné zařízení ovládly produkty Thule

Jak pohodlně a bezpečně odvézt jízdní kola na střeše auta nebo na jeho tažném zařízení, radí nejnovější test evropských autoklubů. V obou kategoriích zvítězily nosiče značky Thule.

 

Nosiče kol na střechu jsou levnější volbou než koupě zařízení, které se upevní na tažné zařízení auta

V testu nosičů kol může zvítězit jen takový, který zaručí stabilní upevnění a zároveň je snadné jej používat.

Sezona jízdních kol a jejich transportování právě začíná a výsledky srovnávacího testu přijdou aktivně zaměřené rodině nebo jedinci vhod.

Autokluby z Německa a Rakouska otestovaly 14 nosičů. Mezi nimi i takové, které uchytí a při cestě udrží těžké elektrokolo.

„Do výběru se dostala pětice nosičů určených na střechu auta a devět takových, které jsou určeny k upevnění na tažné zařízení. Šest z nich je vhodných také pro přepravu elektrokol, protože zvládnou až 30 kilogramů těžký bicykl,“ říká Steffan Kerbl, technik rakouského autoklubu ÖAMTC.

V testu už se neobjevují nosiče, které se upevňovaly k pátým dveřím aut. Vystřídala je široká nabídka vhodnějších systémů spojených s tažnou koulí. A právě taková zařízení se díky jednoduché manipulaci s bicykly i s celým nosičem stávají hitem.

Stabilní nosič by neměl dovolit náraz kol do zadního skla auta ani při prudkém brzdění

Výrobky prošly náročným testováním

 • Musely obstát při prudkém brzdění,
 • při vyhýbacím manévru
 • při jízdě po silnici ve špatném stavu.

Hodnotila se také

 • jednoduchost montáže
 • vliv na spotřebu paliva a
 • náročnost manipulace se zkoušenými nosiči

Thule je nejlepší na střechu i na kouli

Výsledek testu ukazuje, že ne každý nosič ve skutečnosti nabídne, co jeho výrobce slibuje.

Mezi střešními nosiči zvítězil švédský produkt Thule ProRide 591. Přestože v testu na sebe neprozradil žádné vyložené slabiny, na „jedničku“ v celkovém hodnocení nedosáhl.

Top Nosiče kol

Tento systém přesvědčil díky rychlé montáži a vysoké stabilitě i při kritických situacích,“ uvádí Steffan Kerbl.

V českých obchodech je tento střešní nosič k mání za částky od necelých 1800 korun. Připevňuje se k základním příčníkům na střechu auta. Kdo převáží více kol, potřebuje pro každé zvlášť jeden kus tohoto nosiče

Také ve druhé testovací skupině, kterou tvořily nosiče na tažné zařízení, uspěl výrobek Thule. Model s označením Euroway G2 920 uveze dva bicykly a stojí okolo devíti až deseti tisíc korun.

K této částce je nutné připočíst náklady na tažné zařízení. Například pro Škodu Octavia stojí i s montáží nejméně šest tisíc korun.

Vození kol v nosiči na kouli usnadní získání třetí registrační značky, kterou některé české internetové obchody slibují dodat k vítěznému výrobku z testu zcela zdarma.

„Vedle velmi jednoduché montáže zabodoval tento model i díky výsuvným světlům a kolejničkám. Přikoupit lze navíc koleje pro snadné najetí,“ popisuje vítězný produkt technik autoklubu.

Vítězilo nejen Thule, prohrál Mont Blanc

Mezi nosiči kol na tažné zařízení, které uvezou i těžké kolo s elektrickým pohonem, zvítězila Atera Strada Sport 2. Tuzemské internetové obchody tento výrobek nabízejí za částky od 7500 tisíc korun.

„Také v extrémních situacích při vyhýbacích manévrech nebo při crash testu fungoval přesvědčivě,“ říká Steffan Kerbl.

Naopak špatně dopadly ve srovnávacím testu nosiče značky Mont Blanc. Střešní systém Mont Blanc Discovery neušel kritice už při podobném testu autoklubů před dvěma roky. Nějakého vylepšení se však podle všeho nedočkal.

Stejně jako předloni nedokázal tento nosič při crash testu udržet kolo na střeše. Utržený bicykl se stává v případě kolize velkým nebezpečím pro své okolí.

Ještě v horším světle se v testu představil systém Mont Blanc Explorer 2 určený k převážení kol na tažném zařízení.Při vyhýbacím manévru i při crash testu prasknuly jeho držáky. Navíc jeho upevňování na kouli vyžaduje velkou námahu.

 

 

 

 

 

 

TEST STĚRAČŮ

 

 

Ruce pryč od levných a bezejmenných

 

Kdo chce mít dobrý výhled z auta přes čisté čelní sklo, potřebuje kvalitní stěrače. Test německé organizace GTÜ porovnal levné i dražší bezraménkové stěrače. Nejlevnější ze supermarketu propadly.

Kvalitní stěrače očistí sklo za každého počasí a také při vysokých rychlostech

GTÜ varuje hlavně před málo známými neznačkovými výrobky. Srovnávací test ukázal, že v kvalitě pokulhávají a řidiči nezaručí čistý výhled.

V zimě čelí stěrače mrazu a sněhu, v létě mají za úkol setřít mouchy, pyly a jiné lepkavé plody přírody. Kvalitní výrobky musí zvládnout svůj úkol za každého počasí a při nízkých i vysokých rychlostech.Organizace GTÜ, která v Německu provozuje stanice technické kontroly, do srovnání zařadila výrobky značek Bosch, Car Point, Champion, Hella, Motgum, SWF, Valeo a Volkswagen.

 

Testy probíhaly v provozu i v laboratoři. Všechny zkoušené produkty patří mezi tak zvané bezraménkové stěrače.

Nemají kovový rámeček a tvoří je navenek pouze kus gumy. Kupci nových aut je dostávají k vozu automaticky z výroby.

Jednou za dva až čtyři roky je však zapotřebí stěrače vyměnit za nové. Guma trpí hlavně v zimě, kdy přimrzá ke sklu.

Test GTÜ zjistil, že se nevyplatí kupovat levné stěrače nabízené v supermarketech nebo v on-linových obchodech.

Naopak nejlépe v testu obstály stěrače Hella, Bosch a výrobek označený jako originální příslušenství pro vozy Volkswagen.

Srovnávací zkoušky měly tři hlavní kategorie

 1. kvalitu omývání skla
 2. rychlost opotřebení gumiček
 3. jednoduchost montáže

Svou kvalitu prokázaly nejlepší stěrače hlavně při vyšších rychlostech, kdy na rozdíl od levnější konkurence neklesá jejich účinek.

Průměrné, ale stále ještě dobré výsledky měly v testu stěrače Valeo Silencio X-TRM a SWF Visioflex.

O další stupínek zpět zůstal výrobek Champion Aerovantage, který neprokázal dobré vlastnosti při zkouškách čištění skla, navíc u něj dochází k rychlému opotřebení.

Nejhorších výsledků dosáhly ve srovnání osmi různých produktů stěrače nesoucí označení Motgum a Car Point.

Ani jako nové nedokázaly ve zkouškách předvést slušný výkon v mytí čelního skla.

S dalším opotřebením jejich výkon dále klesal. Při rychlostech nad 100 km/h už prakticky přestávaly plnit svůj účel.

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily

 

dobíjecí stanice pro elektromobily

 

Obchodní centra Černý most a Chodov jsou mezi prvními místy v Praze, kde lze využívat veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Dnes byly slavnostně otevřeny společností Pražská energetika a.s. Během letošního roku má být celkem po Praze instalováno na 20 dobíjecích stojanů.

Energetická společnost PRE zásobující elektřinou Prahu předběhla ve svém programu podpory elektromobility konkurenční ČEZ. Jako první totiž skutečně zprovoznila dobíjecí stanice pro elektromobily v metropoli, a to na dvou velmi frekventovaných místech – OC Chodov a Černý most.

Dobíjecí stojany společně s vyhrazeným stáním jsou k dispozici v garážích těchto obchodních center. Po následujících šest měsíců budou moct majitelé elektromobilů, případně i elektroskůtrů nebo elektrických kol, dobíjet u těchto stanic zcela zdarma.

Stačí, když si u obsluhy parkoviště vyžádají speciální klíček, kterým dobíjecí stojan odemknou. Případně si mohou tento klíč vyžádat od samotné PRE a ponechat si jej.

Kromě výše zmíněných dvou je další dobíjecí stanice k dispozici v Centru energetického poradenství PRE přímo v centru Prahy v Jungmannově ulici. Tam mělo ale PRE problém „vyhádat“ si u města parkovací místo, a tak dobíječku mohou využívat pouze majitelé jednostopých vozidel – elektrokol a elektroskůtrů.

V blízké době zahájí PRE provoz dalších dobíjecích stanic umístěných strategicky na území hlavního města. Pražané budou moct dobít svá elektrovozidla také v parkovacím domě Slovan mezi Hlavním nádražím a budovou Státní opery Praha přímo u magistrály. Dále také na parkovišti v ulici Hradební naPraze 1

Do konce pololetí má být stanic alespoň pět, do konce roku pak v celém městě dvacet. Další dobíjecí stanice plánuje PRE postavit společně s městskými částmi v každém pražském obvodě, na parkovištích v centru města, u sportovních areálů a na záchytných parkovištích na okraji Prahy.

Co se týká dobíjecích stanic, dvě na Chodově a Černém mostě mohou najednou dobíjet až dva vozy dvěma 230V/16A zásuvkami. Budoucí dobíječky nabídnou také rychlodobíjení 400V/32A a navíc budou připraveny pro online komunikaci s chytrou navigací. Řidiči elektrických aut tedy přímo ve své navigací uvidí zda se dobíjecí stanice právě používá či zda je volná.

 • První dobíjecí stanice budou v Praze na Černém mostě a Chodově
 • Tesco podpoří elektromobilitu

Slovensko má první dobíjecí stanici pro elektromobily

Samotné stanice dodala společnost Ensto, která má s jejich výrobou a provozem velké zkušenosti z Norska a Finska, kde jich už instalovala stovky. O instalaci stanic se postrala česká společnost Eltodo, která má na starosti také jejich servis.

Budoucí dobíjecí stanice už budou placené a pro placení se bude využívat speciální karta, kterou si zájemci budou moct nechat vystavit PRE. Bohužel se v diskusi po tiskové konference u příležitosti otevření stanic ukázalo, že karta nebude kompatibilní s dobíjecími stanicemi, které plánují ostatní energetické firmy, např. ČEZ nebo E.On.

Trefný dotaz na toto téma vznesl Jaromír Marušinec, předseda české Asociace elektromobilového průmyslu. Zástupci PRE zase hbitě odvětili, že právě toto je úkol pro tuto Asociaci – zajistit, aby platební karta pro tyto dobíjecí stanice byla přenositelná mezi všemi jejich provozovateli.

 

Jak jezdí elektrický smart

 

 

Smart Forspeed Concept

 

Když před víc než dvaceti lety vymýšlel Nicolas Hayek smarta, věděl, že musí být elektrický. Trvalo to a kompletní realizace snu přišla až po jeho smrti. Smarty jezdí na elektřinu už i po Praze a za příští rok mají být volně v prodeji. Komu je běžný smart moc obyčejný, může se těšit na novou generaci.

Smart Forspeed Concept je koncept, který se v úterý odhalí na autosalonu v Ženevě, naznačí, jak by mohl nový smart vypadat. Je to symbolické, vynálezce smartu byl Švýcar. Nový koncept hlavně napovídá, jak se změní světla, že smartu narostou svaly a zůstane supertuhý bezpečnostní rám Tridion.

Předznamenává ale především budoucnost Smartu, která musí být elektrická. Právě pro jízdy ve městě, kde se tahle dvoumístná mikroauta cítí nejlíp, je elektropohon nejlepší; využijete tam jeho přednosti a omezený dojezd (v porovnání s benzinem či naftou) nevadí.

Třetí generace mikroauta do městského provozu se teprve vyvíjí, automobilka s konceptem nechává nahlédnout do kuchyně. Není to jen výhled do budoucnosti, jsou to i vzpomínky, forspeed totiž smartologům připomene taky trochu šílenou verzi CrossBlade prvního smartu.

Crossblade – limitovaná série odvozená od první generace smartu vznikla v roce 2002

Jak jezdí elektrický smart

Forspeed Concept pohání čtyřicetikoňový elektromotor uložený u zadní poháněné nápravy. Když využijete pro zrychlení funkci overboost, máte ještě sedm koní k dobru. Zrychlení z nuly na šedesátku zvládne elektrický cvrček za pět a půl sekundy a rozparádí se až na stodvacítku. Což přibližně odpovídá výkonům dnešního elektosmartu. Stejný je i slibovaný dojezd 135 kilometrů. Li-ion baterii s kapacitou 16,5 kWh nabijete z obyčejné 220voltové zásuvky; na osmdesát procent je naplněná za 45 minut. Smart Forspeed dostal fotovoltaické panely, které živí elektřinou výbavu a pomáhají třeba nabíjet iPhone s iPodem s jejichž pomocí koncept komunikuje s internetem a naviguje.

Že jde o autosalonového šviháka, který musí dělat hlavně parádu, podtrhují osmnáctipalcová kola; ta přední obouvají pneumatiky 205/35, zadní jsou o tři centimetry širší.

 

 

 

 

Rozhovor s Pérezem: V Kanadě pojedu!

 

 

Sergio Pérez

 

Sergio Pérez v kvalifikaci na VC Monaka těžce havaroval za tunelem, musel závod vynechat a až dnes ho lékaři propustili z nemocnice. O účast ve VC Kanady za 14 dní však strach nemá.

Sergio, jak se cítíš?

Pérez: Cítím se být v pořádku. Sice mě bolí noha a krk, ale to vychází ze svalů, není se čeho obávat. V neděli jsem se cítil špatně, ale to je vše. V nemocnici se o mě velmi dobře postarali. Za to bych chtěl personálu nemocnice moc poděkovat.

Také chci poděkovat všem, kteří se o mě báli – všem lidem z týmu i těm, co mě přišli navštívit. Moje rodina se mnou byla také. Také velmi děkuji za všechny vzkazy, co mi kdo poslal, ale je mi líto, že jsem na všechny nemohl odpovědět. Bylo jich hodně a mému telefonu se brzy vybila baterie.

 

Víš co zapříčinilo tu nehodu?

Pérez: Pamatuji si, jak jsem vyjel do třetí části kvalifikace a také něco z nehody. Chybí mi ale vzpomínky na první okamžiky po nárazu. Opravdu nevím, co tu nehodu způsobilo. Podle mého inženýra nebyl s autem žádný problém. Mohu jen spekulovat o tom, že jsem byl mimo ideální stopu a moc jsem brzdil.

Myslíš, že budeš připraven jet VC Kanady?  Pérez: Jsem si jistý že v Kanadě pojedu. Co budeš v následujících dnech dělat? Pérez: Jednoduše – vše pro to, abych mohl v Kanadě závodit.

Díval jsi se na závod?

Pérez: Ano, díval jsem se v nemocnici. Škoda že jsem nemohl závodit. Ale mám radost z dobrého výsledku týmu. Jsem si jistý, že to brzy zopakujeme.

 

 

Hyundai nemá součástky na výrobu

 

Hyundai nemá součástky na výrobu dieselových motorů

Stávka u jednoho z dodavatelů zavinila, že korejská automobilka Hyundai motor musela zastavit výrobu dieselových motorů v továrně v Ulsanu.

Postupně se krátí i zásoba součástek pro výrobu motorů, které spalují benzín.

Ve firmě Yoosung Enterprise se nepracuje již od 18. května, kdy odboráři obsadili výrobní linky kvůli sporu o nové mzdy a systém pracovních směn. Yoosung dodává automobilce Hyundai a její dceřiné firmě Kia Motors 70 procent pístních kroužků používaných v jejich motorech.

Kvůli tomu není možné vyrábět modely Santa Fe, Tucson a Veracruz vyráběné a Kia Carnival.

Hyundai Motor je společně s dceřinou firmou Kia pátý největší výrobce automobilů na světě. Hyundai má jednu ze svých továren i v Česku, Kia naopak na Slovensku.

 

Porsche Boxster E: čistě na elektřinu

 

 

Porsche Boxster E

 

Automobilka Porsche zveřejnila detaily ke svému novému prototypu čistého elektromobilu na základě sériové řady Boxster.

O přípravách této stavby jsme se dozvěděli již letos v lednu, ale teprve nyní, krátce po její praktické prezentaci na nedávné berlínské soutěži Michelin Bibendum, máme k dispozici také více informací a snímků. Vývoj konceptu Porsche Boxster E je součástí vládou podporovaného programu „Model Region Electro-Mobility Stuttgart“. Jde vlastně o trojici prototypů, dva z nich disponují pohonem zadních a ten zbývající pak všech čtyř kol. V tomto případě jsou nápravy poháněny dvojicí samostatných elektromotorů, jež dosahují souhrnného výkonu 241 koní (180 kW) a točivého momentu 540 Nm.

Pohonná jednotka vzadu sestává z motoru a převodovky (a samozřejmě příslušné elektroniky) a najdeme ji v místech, kde se u sériových vozů vyskytuje převodovka s výfukem. Jednotka vzadu je pak vestavěna do místa uvolněného demontáží palivové nádrže. Elektronika synchronizuje účinek celé soustavy a řídí distribuci točivého momentu mezi obě nápravy. Podle výrobce zrychlí Porsche Boxster E s pohonem všech kol z klidu na 100 km/h za 5,5 s a dosáhne elektronicky omezené rychlosti 200 km/h.

Zbývající „zadokolky“ se od výše popsaného vozu liší prostou absencí pohonné soustavy vpředu, zadní motor dává výkon 121 koní (90 kW) a točivý moment 270 Nm, které postačí ke zrychlení z klidu na 100 km/h za 9,8 s a dosažení rychlosti 150 km/h. Všechny prototypy Porsche Boxster E jsou opatřeny akumulátorem 29 kWh zabírajícím prostor po spalovacím motoru a vážícím 341 kg. Vozům má zajistit jízdní dosah lehce přes 100 km, dobíjení z běžné zásuvky zabere 9 h.

Podle tvrzení automobilky Porsche i přes zástavbu složité elektroniky zbývá dostatek místa jak pro dvoučlennou posádku, tak pro zavazadla. Odkládací prostor vzadu zůstal nezměněn, drobnosti vměstnáte i pod přední kapotu. Všechny tři stroje jsou opatřeny akustickým systémem Active Sound Design napodobujícím zvuk konvenčního automobilu, jenž má varovat kolemjdoucí i ostatní účastníky dopravního provozu o blížícím se elektromobilu.