JAK SPRÁVNĚ NAHUSTIT PNEUMATIKY?

 

Rada je velmi jednoduchá, tak že vám předložím tři varianty z kterých si můžete vlastním úsudkem vybrat.

Nejdůležitějším faktorem by měly být provozní podmínky, tedy teploty vozovky, vzduchu, hmotnost vozidla.

 

Zásadně nejezdíme nikdy na podhuštěných pneumatikách.

 

Varianta č.1: (optimální)

V tomto případě se řídíme doporučením výrobce vozidla a užitečným zatížením vozidla.

Na autě si najdeme tabulku s hodnotami zatížení vozidla. Většinou tato tabulka je uvedena v manuálu dodávaném s novým vozem, nebo ji najdeme nalepenou na krytu hrdla palivové nádrže vozidla, na sloupku nebo dveřích u řidiče nebo spolujezdce. Jsou i případy kdy tato hodnota je uvedena zespodu na přístrojové palubce.

U nákladních vozidel a pracovních strojů musí být nejvyšší tlak vyznačen na blatníku, nebo jiném místě čitelném z boku vozidla u nápravy (pneumatiky).

POZOR! Na štítku najdeme mnohdy více údajů. To platí hlavně u osobních aut, kdy tabulka obsahuje několik odlišných hodnot pro různé karoserie nebo motorizace shodného typu vozidla.

Proto si najdeme je-li to nutné, údaje platné pouze pro náš typ vozidla. Mohou to být tyto parametry, které musíme bezpečně znát před vyhledáním správného údaje:

  • Druh/obsah motoru.
  • Provedení karoserie. (Zde bývá často grafický symbol.)
  • Rozměr pneumatiky.
  • Zatížení vozidla.

Poslední údaj je pro nás do budoucna dosti důležitý, neboť se rozhodneme dle našich požadavků, zda jezdíme v autě plně zatíženém, nebo zda tento stav nastane jen výjimečně a normálně jezdíme třeba jen ve dvou osobách bez nákladu.

Podle toho zvolíme v tabulce hodnotu huštění. Tedy zda budeme hustit pneumatiky na tlak nižší nebo vyšší dle tabulky.

Nejdůležitější zásada u všech vozidel je taková že hustíme jednotlivé nápravy stejným tlakem i když např. přední náprava může mít nižší tlak než zadní, ale vždy na obou pneumatikách totožné nápravy shodný!

Je nesmysl jet pro těžkou věc do obchodu na běžně nahuštěných pneumatikách, stejně jako jezdit sám řidič na maximálně nahuštěných pneumatikách. Ty totiž při brždění bez zatížení mají zhoršený účinek, stejně tak jako dochází k většímu opotřebení z důvodu nerovnoměrného opotřebení dezénu.

Dle předpisu výrobce vozidla je nutné kontrolovat tlak v pneumatikách při každém tankování (plné) nádrže, (stejně jako kontrola motorového oleje). Ovšem kdo z vás to asi dělá?

Rozhodně tlak v pneumatikách kontrolujeme jednou měsíčně měřákem a pohledem před každou jízdou.

Osobně doporučuji kontrolovat tlak v pneumatikách nejméně každé tři měsíce, minimálně jednou za půl roku zkontrolovat tlak v rezervě a rezervu nahustit na nejvyšší tlak doporučený u daného vozidla.

Při výměně případně trochu odfouknout. Je dobré vozit si tlakoměr s sebou, ale neni to nutnost. Naopak na dovolenou ho doporučuji neboť rozdíly v hodnotách jednotlivých tlakoměrů nejsou vyjimkou a v zahraničí nás může zmást některá hodnota kterou neumíme převést na námi známou. Např. PSI, BAR a p.

Varianta č.2: (vhodná)

Touto variantou se rozumí huštění pneumatik výhradně dle tabulek doporučení výrobce konkrétní pneumatiky. I toto je optimální řešení, když koupíme pneumatiku jinou než jaká byla dodána a propagována u našeho nového vozu, lze se úspěšně řídit také tímto doporučením výrobce pneumatiky.

Pohybujeme se tak v optimálním tvaru pneumatiky, styku s vozovkou a odolnosti pneumatiky při jízdě ve stížených podmínkách – výmolech, terénu, staveništích. Dosáhneme optimálního kilometrového výkonu, který hlavně oceníme u kamionů a autobusů ve výsledných číslech úspor nákladů na ujeté kilometry.

Varianta č.3: (možná)

Další možností je úspora paliva – vykoupená horšími brzdnými vlastnostmi, mnohdy i nesouměrným opotřebením pneumatik.

Spočívá v tom že pneumatiky hustíme na maximální hodnotu doporučenou výrobcem vozidla a to i tehdy když nejedeme zatíženi. Výhody jsou ty, že hustíme stále stejně. Docílíme menší spotřeby, což v zimním období platí míň než v letním.

Tento způsob huštění se vyplatí tehdy když budeme jezdit méně a pneumatiky neopotřebíme dříve než mine jejich životnost. (Stáří.)

Nikdy však nehustíme pneumatiky na maximální hodnoty, které jsou napsány na pneumatice. Pneumatika samozřejmě tento tlak vydrží, ale nám to nic dobrého nepřinese a to ani v případě pracovních strojů.

Zda se tento způsob huštění vyplatí je velmi individuální, stejně jako je individuální způsob jízdy každého řidiče, který má na výkon pneumatik a výsledek ekonomických parametrů ze všeho největší vliv.

Leave a Reply