Jak udržet klimatizaci bez plísní

 

Jak v létě, tak i v jiných ročních obdobích je nutno pravidelně uvádět do chodu systém klimatizace (alespoň jednou za 15 dnů) na alespoň několik minut.

Díky tomu bude zajištěno správné promazání všech elementů a utěsnění spojů, což prodlužuje dobu spolehlivého fungování klimatizace.

Jestliže při parkování pod automobilem vybaveným klimatizací vznikne malá louže vody, pak to nesignalizuje žádné poškození. Ochlazená vodní pára se kondenzuje a je vypouštěna z vozidla. V průběhu horkých dnů teplota vozidla zaparkovaného na slunci může dosahovat až 60°C.

Při dodržování základních zásad se můžeme opět rychleji dočkat příjemné pohody v kabině: parkujte pokud možno ve stínu,

Při odjezdu nastavte jak klimatizaci, tak přívod na maximum

Prvních dvacet metrů jeďte s otevřenými okny, pak v kabině rychleji zavládne příjemný chlad.

Klimatizace snižuje nejen teplotu, ale také vlhkost vzduchu v kabině vozidla. Optimální teplota (ze zdravotního hlediska) v interiéru vozidla musí být nižší o 5-6 °C než vnější teplota.Je doporučováno, aby nebyla nižší než 22 °C.

Pravidelná dezinfekce výměníku tepla (odpařovače) chrání proti vzniku hub, bakterií a virů nebezpečných pro naše zdraví, které vznikají v důsledku často měnící se teploty odpařovače.

  • Dezinfekce odpařovače je doporučována jednou ročně a výměna odpařovače jednou za dva roky.
  • Důležitým dílem klimatizace je také kabinový filtr. Znečištění tohoto dílu vede ke snížení účinnosti klimatizace a např. zamlžování skel. Proto je filtr nutno vyměňovat každoročně, po asi 15 tis. km nebo podle doporučení výrobce.
  • Vyčištění klimatizace nejmodernějši technologií – tzv. ionizace Ozon Maker zničí veškeré plísně, spory a viry. Výsledkem je čisté a zdravé prostředí interiéru.
  • Vážený zákaníku, Interiér a klimatizaci Vašeho automobilu vyčistíme touto metodou.

Leave a Reply